Skrifter

Velg hvilken skrift som skal brukes på formelelementer.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format – Skrifter


Dialogvindau for skrifttype

Skrifter i formler

Du kan velge skrifter for variablene, funksjonene, tallene og innskrevet tekst som utgjør elementene i formler.

Listeboksene i dialogvinduet Skrifter viser en standardskrift for alle elementene. Du kan bytte til en annen skrift ved å velge Endre og velge elementtypen. Et nytt dialogvindu åpnes . Velg skrifta og eventuelle egenskaper du vil bruke, og velg OK. Hvis du vil angi en ny standardskrift som bruker endringene du har gjort, velger du Standard.

note

Hvis du vil merke enkelte deler av teksten med en annen skrift enn den som brukes til resten av teksten, kan du skrive inn skriftkommandoen font i kommandovinduet.


Variabler

Velg hvilken skrift du vil bruke for variablene i formelen. Et eksempel: I formelen «x=SIN(y)» er «x» og «y» variabler, og vil dermed bruke den skrifttypen som er valgt for variabler.

Funksjoner

Velg skrift for navn og egenskaper til funksjoner. Et eksempel: I formelen «x=SIN(y)» er funksjonen «=SIN( )».

Tall

Velg skrift for tallene i formelen.

Tekst

Velg skrift for tekst i formelen.

Selvvalgte skrifter

I denne delen av dialogvinduet Skrifter kan du velge skrifter og bruke dem til å velge format for andre tekstkomponenter i formelen. De tre grunnleggende skriftene Seriff, Sans og Fast er tilgjengelige. Du kan legge til en hvilken som helst annen skrift i hver av de grunnleggende skriftene som er installert som standard.

Disse selvvalgte skriftene brukes hvis du velger en annen skrift ved hjelp av skriftkommandoen «font» i kommandovinduet.

Seriff

Du kan velge skrifta som skal brukes til seriffskriftformatet font serif. Seriffskrift har små «tverrstreker» som vises nederst, blant annet på den store bokstaven A når seriffskrifta Times brukes. Seriffskrifter er ofte nyttige, fordi de «leder» øynene langs en rett linje, noe som kan gi økt lesehastighet.

Sans

Du kan velge hvilken skrift som skal brukes for skriftformatet uten seriffer (grotesk) når du skriver inn sans.

Fast

Du kan velge hvilken skrift som skal brukes for tegn med fast bredde når du skriver inn fixed.

Endre

Trykk på ett av valgene fra denne sprettoppmenyen for å komme til dialogvinduet Skrifter. Der kan du velge skrift og egenskaper for hver enkelt formel, og for dine egne skrifter.

Standard

Trykk her for å lagre endringene som standard for alle nye formler. Trykk på Ja etter at du har sjekket endringene.

Dialogvindu for standardverdier ved lagring

Supporter oss!