Andre symboler

Viser diverse matematiske symboler.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne sprettoppmenyen i kommandovinduet, og velg Andre

VelgVis - Elementer; SÃ¥ i Elementfanen velgAndrefra listeboksen.


Detaljerte opplysninger om symbolene

Delvis Ikon

Delvis

Setter inn symbolet for et delvis differensial. Du kan også skrive inn partial i kommandovinduet.

Uendelig-ikon

Uendelig

Setter inn uendelighetssymbolet. Du kan også skrive inn infinity eller infty i kommandovinduet.

Nabla Ikon

Nabla

Setter inn symbolet for en Nabla-vektoroperator. Du kan også skrive inn nabla i kommandovinduet.

Det eksisterer Ikon

Det eksisterer

Setter inn symbolet for en eksistensiell kvantifier. Kommando for Kommando-vinduet: vises

Det eksisterer ikke Ikon

Det eksisterer ikke

Setter inn symbolet for en eksistensiell kvantifier. Kommando for Kommando-vinduet: vises ikke

For alle Ikon

For alle

Setter inn symbolet for allkvantoren «for alle». Du kan også skrive inn forall direkte i kommandovinduet.

h Stolpe Ikon

h-linje

Setter inn symbolet for h-linje-konstanten. Du kan også skrive inn hbar i kommandovinduet.

Lambda Stolpe Ikon

Lambda-linje

Setter inn symbolet for en lambda-linje. Du kan også skrive inn lambdabar i kommandovinduet.

Ikon for ekte del

Reell del

Setter inn symbolet for realdelen av et komplekst tall. Du kan også skrive inn re i kommandovinduet.

Imaginært delikon

Imaginær del

Setter inn symbolet for den imaginære delen av et komplekst tall. Du kan også skrive inn im i kommandovinduet.

Weierstrass p Ikon

Weierstrass p

Denne knappen setter inn et symbol for Weierstrass p-funksjonen. Du kan også skrive inn wp i kommandovinduet.

Venstre pilikon

Pil venstre

Setter inn en pil mot venstre. Du kan også skrive inn leftarrow i kommandovinduet.

Høyre pilikon

Høyrepil

Setter inn en pil mot høyre. Du kan også skrive inn rightarrow i kommandovinduet.

Pil opp-ikon

Pil opp

Setter inn en oppoverpil. Du kan også skrive inn uparrow i kommandovinduet.

Pil ned-ikon

Pil ned

Setter inn en nedoverpil. Du kan også skrive inn downarrow i kommandovinduet.

Ellipse Ikon

Ellipse

Denne knappen setter inn en ellipse (tre punktum etter hverandre). Du kan også skrive inn dotslow i kommandovinduet.

Ellipseikon for matematisk akse

Math-akse Elipse

Denne knappen setter inn en vannrett ellipse midt på (tre loddrett sentrerte vannrette punkter). Du kan også skrive inn dotsaxis i kommandovinduet.

Vertikalt Ellipse-ikon

Loddrett ellipse

Denne knappen setter inn en loddrett ellipse (tre punkter stilt loddrett). Du kan også skrive inn dotsvert i kommandovinduet.

Oppadgående diagonal ellipseikon

Skråstilt ellipse oppover

Setter inn en skråstilt ellipse oppover (tre punkter på skrå fra nede til venstre og opp mot høyre). Du kan også skrive inn dotsup eller dotsdiag i kommandovinduet.

Nedover diagonalt ellipseikon

Nedovervent skråstilt ellipse

Setter inn en skråstilt ellipse nedover (tre punkter på skrå fra øverst til venstre og ned mot høyre). Du kan også skrive inn dotsdown i kommandovinduet.

Du kan sette inn en bakvendt epsilon ved å skrive inn backepsilon i kommandovinduet.

Du kan sette inn en plassholder i en formel ved å skrive inn <?> i kommandovinduet.

Supporter oss!