Andre symboler

Viser diverse matematiske symboler.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne sprettoppmenyen i kommandovinduet, og velg Andre

VelgVis - Elementer; SÃ¥ i Elementfanen velgAndrefra listeboksen.


Detaljerte opplysninger om symbolene

Partial Icon

Delvis

Setter inn symbolet for et delvis differensial. Du kan også skrive inn partial i kommandovinduet.

Infinity Icon

Uendelig

Setter inn uendelighetssymbolet. Du kan også skrive inn infinity eller infty i kommandovinduet.

Nabla Icon

Nabla

Setter inn symbolet for en Nabla-vektoroperator. Du kan også skrive inn nabla i kommandovinduet.

There exists Icon

Det eksisterer

Setter inn symbolet for en eksistenskvantor. Du kan også skrive inn exists i kommandovinduet.

There does not exist Icon

Det eksisterer ikke

Setter inn symbolet for en eksistenskvantor. Du kan også skrive inn notexists i kommandovinduet.

For all Icon

For alle

Setter inn symbolet for allkvantoren «for alle». Du kan også skrive inn forall direkte i kommandovinduet.

h Bar Icon

h-linje

Setter inn symbolet for h-linje-konstanten. Du kan også skrive inn hbar i kommandovinduet.

Lambda Bar Icon

Lambda-linje

Setter inn symbolet for en lambda-linje. Du kan også skrive inn lambdabar i kommandovinduet.

Real Part Icon

Reell del

Setter inn symbolet for realdelen av et komplekst tall. Du kan også skrive inn re i kommandovinduet.

Imaginary Part Icon

Imaginær del

Setter inn symbolet for den imaginære delen av et komplekst tall. Du kan også skrive inn im i kommandovinduet.

Weierstrass p Icon

Weierstrass p

Denne knappen setter inn et symbol for Weierstrass p-funksjonen. Du kan også skrive inn wp i kommandovinduet.

Left Arrow Icon

Pil venstre

Setter inn en pil mot venstre. Du kan også skrive inn leftarrow i kommandovinduet.

Right Arrow Icon

Høyrepil

Setter inn en pil mot høyre. Du kan også skrive inn rightarrow i kommandovinduet.

Up Arrow Icon

Pil opp

Setter inn en oppoverpil. Du kan også skrive inn uparrow i kommandovinduet.

Down Arrow Icon

Pil ned

Setter inn en nedoverpil. Du kan også skrive inn downarrow i kommandovinduet.

Ellipsis Icon

Ellipse

Denne knappen setter inn en ellipse (tre punktum etter hverandre). Du kan også skrive inn dotslow i kommandovinduet.

Math-axis Ellipsis Icon

Math-akse Elipse

Denne knappen setter inn en vannrett ellipse midt på (tre loddrett sentrerte vannrette punkter). Du kan også skrive inn dotsaxis i kommandovinduet.

Vertical Ellipsis Icon

Loddrett ellipse

Denne knappen setter inn en loddrett ellipse (tre punkter stilt loddrett). Du kan også skrive inn dotsvert i kommandovinduet.

Upward Diagonal Ellipsis Icon

Skråstilt ellipse oppover

Setter inn en skråstilt ellipse oppover (tre punkter på skrå fra nede til venstre og opp mot høyre). Du kan også skrive inn dotsup eller dotsdiag i kommandovinduet.

Downward Diagonal Ellipsis Icon

Nedovervent skråstilt ellipse

Setter inn en skråstilt ellipse nedover (tre punkter på skrå fra øverst til venstre og ned mot høyre). Du kan også skrive inn dotsdown i kommandovinduet.

Du kan sette inn en bakvendt epsilon ved å skrive inn backepsilon i kommandovinduet.

Du kan sette inn en plassholder i en formel ved å skrive inn <?> i kommandovinduet.

Supporter oss!