Formater

Kommando(er) som skrives inn

Symbol i elementvinduet

Beskrivelse

lsup

Icon

Venstre eksponent

csup

Icon

Eksponent rett over et tegn

^ or sup or rsup

Icon

Høyre eksponent

binom

Icon

Toleddet uttrykk

newline

Icon

Ny linje

lsub

Icon

Venstre indeks

csub

Icon

Indeks rett under et tegn

_ or sub or rsub

Icon

Høyre indeks

stack{...}

Icon

Stabel

`

Icon

Lite mellomrom eller tomrom

alignl

Icon

Venstrejustert

alignc

Icon

Midtstilt vannrett

alignr

Icon

Høyrejustert

matrix{...}

Icon

Matrise

~

Icon

Stort mellomrom eller tomrom

nospace{e1 e2 ...}

Undertrykk vannrett mellomrom mellom element


Formater

Du kan velge mellom flere innstillinger for å formatera en LibreOffice Math formel. Format-innstillingene vises i den nederste halvdelel av dialogvinduet for formelelementene. Disse innstillingnene er også listet opp i sprettoppmenyen i Kommandovinduet.

Supporter oss!