Formater

Kommando(er) som skrives inn

Symbol i elementvinduet

Beskrivelse

lsup

Ikon

Venstre eksponent

csup

Ikon

Eksponent rett over et tegn

^ eller sup eller rsup

Ikon

Høyre eksponent

binom

Ikon

Toleddet uttrykk

newline

Ikon

Ny linje

lsub

Ikon

Venstre indeks

csub

Ikon

Indeks rett under et tegn

_ eller sub eller rsub

Ikon

Høyre indeks

stack{...}

Ikon

Stabel

`

Ikon

Lite mellomrom eller tomrom

alignl

Ikon

Venstrejustert

alignc

Ikon

Midtstilt vannrett

alignr

Ikon

Høyrejustert

matrix{...}

Ikon

Matrise

~

Ikon

Stort mellomrom eller tomrom

nospace{e1 e2 ...}

Undertrykk vannrett mellomrom mellom element


Formater

Du kan velge mellom ulike alternativer for formatering av en LibreOffice matematisk formel. Formatalternativene vises i den nedre delen av Element-ruten. Disse alternativene er også oppført i kontekstmenyen i Kommando-vinduet.

Supporter oss!