Parenteser

Kommando(er) som skrives inn

Symbol i elementvinduet

Beskrivelse

(...)

Ikon

Vanlig bueparentes til venstre og høyre

[...]

Ikon

Hakeparentes til venstre og høyre

ldbracket ... rdbracket

Ikon

Dobbel hakeparentes til venstre og høyre

lline ... rline

Ikon

Loddrett enkeltlinje til venstre og høyre

ldline ... rdline

Ikon

Loddrett dobbel linje til venstre og høyre

lbrace ... rbrace

Ikon

Krøllparentes til venstre og høyre, mengdeparentes

langle ... rangle

Ikon

Vinkelparentes til venstre og høyre

langle ... mline ... rangle

Ikon

Vinkelparentes (operatorparentes) til venstre og høyre

{...}

Ikon

Gruppeparentes til venstre og høyre. De vises ikke i dokumentet, og tar ikke plass.

left( ... right)

Ikon

Parenteser, skalerbare

left[ ... right]

Ikon

Hakeparenteser, skalerbare

left ldbracket ... right rdbracket

Ikon

Doble hakeparenteser, skalerbare

left lbrace ... right rbrace

Ikon

Krøllparenteser, skalerbare

left lline ... right rline

Ikon

Enkeltlinjer, skalerbare

left ldline ... right rdline

Ikon

Doble linjer, skalerbare

left angle ... right angle

Ikon

Vinkelparenteser, skalerbare

left langle ... mline ... right rangle

Ikon

Skalerbare vinkelparenteser (operatorparenteser) til venstre og høyre

overbrace

Ikon

Skalerbar øvre krøllparentes

underbrace

Ikon

Skalerbar nedre krøllparentes

lfloor ... rfloor

Loddrett linje til venstre og høyre, med en liten hake nederst

lceil ... rceil

Loddrett linje til venstre og høyre, med en liten hake øverst

\lbrace \rbrace eller \{ \}

Krøllparentes til venstre eller krøllparentes til høyre

\( \)

Bueparentes til venstre eller høyre

\[ \]

Hakeparentes til venstre og høyre

\langle \rangle

Vinkelparentes til venstre og høyre

\lline \rline

Loddrett enkeltlinje til venstre og høyre

\ldline \rdline

Loddrett dobbel linje til venstre eller høyre

\lfloor \rfloor

Loddrett linje til venstre og høyre, med en liten hake nederst

\lceil \rceil

Loddrett linje til venstre og høyre, med en liten hake øverst

ingen

Kvalifisering for ü undertrykke Ên parentes, som i høyre ingen


Parenteser

Du kan velge mellom ulike parentestyper for ü strukturere en LibreOffice Math-formel. Braketttyper vises i den nedre delen av Element-ruten. Disse parentesene er ogsü oppført i kontekstmenyen i Kommando-vinduet. Alle parenteser som ikke finnes i Element-panelet eller i kontekstmenyen kan skrives inn manuelt i Kommando-vinduet.

Supporter oss!