Parenteser

Kommando(er) som skrives inn

Symbol i elementvinduet

Beskrivelse

(...)

Icon

Vanlig bueparentes til venstre og høyre

[...]

Icon

Hakeparentes til venstre og høyre

ldbracket ... rdbracket

Icon

Dobbel hakeparentes til venstre og høyre

lline ... rline

Icon

Loddrett enkeltlinje til venstre og høyre

ldline ... rdline

Icon

Loddrett dobbel linje til venstre og høyre

lbrace ... rbrace

Icon

Krøllparentes til venstre og høyre, mengdeparentes

langle ... rangle

Icon

Vinkelparentes til venstre og høyre

langle ... mline ... rangle

Icon

Vinkelparentes (operatorparentes) til venstre og høyre

{...}

Icon

Gruppeparentes til venstre og høyre. De vises ikke i dokumentet, og tar ikke plass.

left( ... right)

Icon

Parenteser, skalerbare

left[ ... right]

Icon

Hakeparenteser, skalerbare

left ldbracket ... right rdbracket

Icon

Doble hakeparenteser, skalerbare

left lbrace ... right rbrace

Icon

Krøllparenteser, skalerbare

left lline ... right rline

Icon

Enkeltlinjer, skalerbare

left ldline ... right rdline

Icon

Doble linjer, skalerbare

left angle ... right angle

Icon

Vinkelparenteser, skalerbare

left langle ... mline ... right rangle

Icon

Skalerbare vinkelparenteser (operatorparenteser) til venstre og høyre

overbrace

Icon

Skalerbar øvre krøllparentes

underbrace

Icon

Skalerbar nedre krøllparentes

lfloor ... rfloor

Loddrett linje til venstre og høyre, med en liten hake nederst

lceil ... rceil

Loddrett linje til venstre og høyre, med en liten hake øverst

\lbrace \rbrace or \{ \}

Krøllparentes til venstre eller krøllparentes til høyre

\( \)

Bueparentes til venstre eller høyre

\[ \]

Hakeparentes til venstre og høyre

\langle \rangle

Vinkelparentes til venstre og høyre

\lline \rline

Loddrett enkeltlinje til venstre og høyre

\ldline \rdline

Loddrett dobbel linje til venstre eller høyre

\lfloor \rfloor

Loddrett linje til venstre og høyre, med en liten hake nederst

\lceil \rceil

Loddrett linje til venstre og høyre, med en liten hake øverst

none

Qualifier to suppress one bracket, as in right none


Parenteser

Du kan velge mellom mange ulike operatorer for ü strukturere en LibreOffice Math-formel. Alle variable operatorer er synlige i den nederste delen av elementvinduet. De listes ogsü høyreklikkmenyen i Kommandovinduet. De operatorene som ikke finnes i elementvinduet eller i høyreklikkmenyen, mü skrives inn manuelt i Kommandovinduet.

Supporter oss!