Egenskaper

Kommando(er) som skrives inn

Symbol i elementvinduet

Beskrivelse

acute

Icon

Aksent oppover mot høyre over et tegn

bar

Icon

Vannrett linje over et tegn

bold

Icon

Halvfet skrift

breve

Icon

Bue som er åpen oppover over et tegn

check

Icon

Omvendt «tak» over et tegn

circle

Icon

Sirkel over et tegn

color

Kommandoen color endrer fargen på tegnene du skriver inn. Skriv først inn kommandoen color direkte i kommandovinduet, og skriv deretter inn fargens navn på engelsk (black, white, cyan, magenta, red, blue, green eller yellow). Skriv til slutt inn tegnene du vil bruke denne fargen på.

dddot

Icon

Tre punkter over et tegn

ddot

Icon

To punkter over et tegn

dot

Icon

Ett punkt over et tegn

grave

Icon

Aksent nedover mot høyre over et tegn

hat

Icon

Et «tak» over et tegn

ital

Icon

Kursiv skrift

nbold

Fjern egenskapen Halvfet skrift

nitalic

Fjern egenskapen Kursiv skrift

overline

Icon

Vannrett linje over et tegn

overstrike

Icon

Vannrett linje gjennom et tegn

phantom

Icon

Gjennomsiktig tegn

tilde

Icon

Tilde over et tegn

underline

Icon

Vannrett linje under et tegn

vec

Icon

Vektorpil over et tegn

widehat

Icon

Stort «tak», tilpasses til tegnenes størrelse

widetilde

Icon

Stor tilde, tilpasses til tegnenes størrelse

widevec

Icon

Stor vektorpil, tilpasses til tegnenes størrelse


Supporter oss!