Egenskaper

Kommando(er) som skrives inn

Symbol i elementvinduet

Beskrivelse

acute

Ikon

Aksent oppover mot høyre over et tegn

bar

Ikon

Vannrett linje over et tegn

bold

Ikon

Halvfet skrift

breve

Ikon

Bue som er åpen oppover over et tegn

check

Ikon

Omvendt «tak» over et tegn

circle

Ikon

Sirkel over et tegn

color

Kommandoen color endrer fargen på tegnene du skriver inn. Skriv først inn kommandoen color direkte i kommandovinduet, og skriv deretter inn fargens navn på engelsk (black, white, cyan, magenta, red, blue, green eller yellow). Skriv til slutt inn tegnene du vil bruke denne fargen på.

dddot

Ikon

Tre punkter over et tegn

ddot

Ikon

To punkter over et tegn

dot

Ikon

Ett punkt over et tegn

grave

Ikon

Aksent nedover mot høyre over et tegn

hat

Ikon

Et «tak» over et tegn

ital

Ikon

Kursiv skrift

nbold

Fjern egenskapen Halvfet skrift

nitalic

Fjern egenskapen Kursiv skrift

overline

Ikon

Vannrett linje over et tegn

overstrike

Ikon

Vannrett linje gjennom et tegn

phantom

Ikon

Gjennomsiktig tegn

tilde

Ikon

Tilde over et tegn

underline

Ikon

Vannrett linje under et tegn

vec

Ikon

Vektorpil over et tegn

widehat

Ikon

Stort «tak», tilpasses til tegnenes størrelse

widetilde

Ikon

Stor tilde, tilpasses til tegnenes størrelse

widevec

Ikon

Stor vektorpil, tilpasses til tegnenes størrelse


Supporter oss!