Operatorer

Kommando(er) som skrives inn

Symbol i elementvinduet

Beskrivelse

coprod

Icon

Fellesprodukt

from

Icon

Nedre grense for en operator

from to

Icon

Øvre og nedre grense

iiint

Icon

Trippelintegral

iint

Icon

Dobbelintegral

int

Icon

Integral

liminf

Største nedre grense

limsup

Minste øvre grense

lint

Icon

Kurveintegral

llint

Icon

Dobbelt kurveintegral

lllint

Icon

Trippelt kurveintegral

oper

Plassholder, selvvalgt operator

prod

Icon

Produkt

sum

Icon

Sum

to

Icon

Øvre grense for en operator

lim

Icon

Grense


Operatorer

Du kan velge mellom mange ulike operatorer for å strukturere en LibreOffice Math-formel. Alle variable operatorer er synlige i den nederste delen av elementvinduet.De listes også i høyreklikkmenyen i Kommandovinduet. De operatorene som ikkj finnes i elementvinduet eller i høyreklikkmenyen, må skrives inn manuelt i Kommandovinduet.

Supporter oss!