Operatorer

Kommando(er) som skrives inn

Symbol i elementvinduet

Beskrivelse

coprod

Ikon

Fellesprodukt

from

Ikon

Nedre grense for en operator

from to

Ikon

Øvre og nedre grense

iiint

Ikon

Trippelintegral

iint

Ikon

Dobbelintegral

int

Ikon

Integral

liminf

Største nedre grense

limsup

Minste øvre grense

lint

Ikon

Kurveintegral

llint

Ikon

Dobbelt kurveintegral

lllint

Ikon

Trippelt kurveintegral

oper

Plassholder, selvvalgt operator

prod

Ikon

Produkt

sum

Ikon

Sum

to

Ikon

Øvre grense for en operator

lim

Ikon

Grense


Operatorer

Du kan velge mellom ulike operatorer for å strukturere LibreOffice Math-formelen. Alle tilgjengelige operatorer vises i den nedre delen av Element-ruten. De er også oppført i kontekstmenyen i Kommando-vinduet. Alle operatorer som ikke finnes i Element-ruten eller i kontekstmenyen må skrives inn manuelt i Kommando-vinduet.

Supporter oss!