Funksjoner

Kommando(er) som skrives inn

Symbol i elementvinduet

Beskrivelse

abs

Icon Absolute amount

Absoluttverdi

arccos

Icon Inverse cosine or arccosine

Invers kosinus

arccot

Icon Inverse cotangent or arccotangent

Invers cotangens

arcosh

Icon Inverse hyperbolic cosine

Areal-hyperbolsk kosinus

arcoth

Icon Inverse hyperbolic cotangent

Areal-hyperbolsk cotangens

arcsin

Icon Inverse sine or arcsine

Invers sinus

arctan

Icon Inverse tangent or arctangent

Invers tangens

arsinh

Icon Inverse hyperbolic sine

Areal-hyperbolsk sinus

artanh

Icon Inverse hyperbolic tangent

Areal-hyperbolsk tangens

backepsilon

Omvendt epsilon

cos

Icon Cosine

Cosinus

cosh

Icon Hyperbolic cosine

Hyperbolsk cosinus

cot

Icon Cotangent

Cotangens

coth

Icon Hyperbolic cotangent

Hyperbolsk cotangens

exp

Icon General exponential function

Generell eksponentialfunksjon

fact

Icon Factorial

Fakultet

func e^{}

Icon Natural exponential function

Naturlig eksponentialfunksjon

ln

Icon Natural logarithm

Naturlig logaritme

log

Icon General logarithm

Generell logaritme

nroot

Icon n-th root of x

N-terot av x

sin

Icon Sine

Sinus

sinh

Icon Hyperbolic sine

Hyperbolsk sinus

sqrt

Icon Square root

Kvadratrot

sub

x med n i senket skrift

sup

Icon n-th power of x

x opphøyd i n

tan

Icon Tangent

Tangens

tanh

Icon Hyperbolic tangent

Hyperbolsk tangens


Funksjoner

Velg en funksjon i den nederste delen av vinduet.Funksjonene er også listet isprettoppmenyentilKommandovinduet. Funksjoner som ikekr er listet i Elementvinduet må skrives inn manuelt i kommandovinduet

Supporter oss!