Funksjoner

Kommando(er) som skrives inn

Symbol i elementvinduet

Beskrivelse

abs

Ikon Absolutt verdi

Absoluttverdi

arccos

Ikon Invers cosinus eller arccosinus

Invers kosinus

arccot

Ikon Invers cotangens eller arccotangens

Invers cotangens

arcosh

Ikon Invers hyperbolsk cosinus

Areal-hyperbolsk kosinus

arcoth

Ikon Invers hyperbolsk cotangens

Areal-hyperbolsk cotangens

arcsin

Ikon Invers sinus eller bue

Invers sinus

arctan

Ikon Invers tangens eller arctangens

Invers tangens

arsinh

Ikon Invers hyperbolsk sinus

Areal-hyperbolsk sinus

artanh

Ikon Invers hyperbolsk tangens

Areal-hyperbolsk tangens

backepsilon

Omvendt epsilon

cos

Ikon Cosinus

Cosinus

cosh

Ikon Hyperbolsk cosinus

Hyperbolsk cosinus

cot

Ikon Cotangens

Cotangens

coth

Ikon Hyperbolsk cotangens

Hyperbolsk cotangens

exp

Ikon Generell eksponentiell funksjon

Generell eksponentialfunksjon

fact

Faktor Ikon

Fakultet

func e^{}

Ikon Naturlig eksponentiell funksjon

Naturlig eksponentialfunksjon

ln

Ikon Naturlig logaritme

Naturlig logaritme

log

Ikon Generell logaritme

Generell logaritme

nroot

Ikon n-te rot av x

N-terot av x

sin

Ikon Sinus

Sinus

sinh

Ikon Hyperbolsk sinus

Hyperbolsk sinus

sqrt

Ikon Kvadratrot

Kvadratrot

sub

x med n i senket skrift

sup

Ikon n-te potens av x

x opphøyd i n

tan

Ikon Tangens

Tangens

tanh

Ikon Hyperbolsk tangens

Hyperbolsk tangens


Funksjoner

Velg en funksjon i den nedre delen av Element-ruten. Disse funksjonene er også oppført i kontekstmenyen i Kommando-vinduet. Alle funksjoner som ikke finnes i Element-ruten må skrives inn manuelt i kommandovinduet.

Supporter oss!