Relasjoner

Kommando(er) som skrives inn

Symbol i elementvinduet

Beskrivelse

< eller lt

Ikon

Er mindre enn

<< eller ll

Er mye mindre enn

<= eller le

Ikon

Er mindre enn eller lik

<> eller neq

Ikon

Er ikke lik

=

Ikon

Er lik

>ellergt

Ikon

Er større enn

>= eller ge

Ikon

Er større enn eller lik

>> eller gg

Er mye større enn

approx

Ikon

Er tilnærmet lik

def

Er angitt som / er lik etter definisjon

divides

Ikon

Er delelig med

dlarrow

Ikon

Dobbelpil mot venstre

dlrarrow

Ikon

Dobbelpil mot venstre og høyre

drarrow

Ikon

Dobbelpil mot høyre

equiv

Ikon

Er kongruent med

geslant

Ikon

Er større enn eller lik

leslant

Ikon

Er mindre enn eller lik

ndivides

Ikon

Er ikke delelig med

ortho

Ikon

Er rettvinklet med

parallel

Ikon

Er parallell med

prop

Ikon

Er proporsjonal med

sim

Ikon

Er omtrent lik

simeq

Ikon

Er omtrent lik eller lik

toward

Ikon

Går mot

prec

Ikon

Kommer før

nprec

Ikon

Kommer ikke før

succ

Ikon

Kommer etter

nsucc

Ikon

Kommer ikke etter

preccurlyeq

Ikon

Delmengde eller lik

succcurlyeq

Ikon

Delmengde eller lik

precsim

Ikon

Delmengde eller lik

succsim

Ikon

Delmengde eller lik

transl

Symbol for bilde av-samsvar

transr

Symbol for original av-samsvar


Relasjoner

Du kan velge mellom mange ulike operatorer for å strukturere en LibreOffice Math-formel. Alle variable operatorer er synlige i den nederste delen av elementvinduet. De listes også ihøyreklikkmenyen i Kommandovinduet. De operatorene som ikkj finnes i elementvinduet eller i høyreklikkmenyen, må skrives inn manuelt i Kommandovinduet.

Supporter oss!