Unære og binære operatorer

Kommando(er) som skrives inn

Symbol e elementvinduet

Beskrivelse

-

Icon

Subtraksjon

-

Icon

Minustegn

-+

Icon

Minus/pluss

/

Icon

Divisjon (÷)

*

Icon

Multiplikasjon

+

Icon

Addisjon

+

Icon

Plusstegn

+-

Icon

Pluss/Minus

and or &

Icon

Boolsk OG-operasjon

boper

No symbol.

Binær operator. Følges av et selvvalgt symbol som brukes som en binær operator.

Usage a boper %SYM1 b

uoper

No symbol

Unær operator. Følges av et selvvalgt symbol som brukes som en unær operator.

Usage: uoper %SYM2 b

cdot

Icon

Multiplikasjon, lite multiplikasjonssymbol

circ

Icon

Kjed sammen-symboler

div

Icon

Divisjon (÷)

neg

Icon

Boolsk IKKE

odivide

Intet symbol.

Skråstrek / i sirkel

odot

Intet symbol.

Multiplikasjonssymbolet punkt i sirkel

ominus

Intet symbol.

Subtraksjonssymbol i sirkel

oplus

Intet symbol.

Addisjonssymbol i sirkel

or or |

Icon

Boolsk ELLER-operasjon

otimes

Intet symbol.

Multiplikasjonssymbolet x i sirkel

over

Icon

Divisjon/brøk

times

Icon

Multiplikasjon

widebslash

Intet symbol.

En omvendt skråstrek \ mellom to tegn, der tegnet til høyre vises i hevet skrift og tegnet til venstre vises i senket skrift

wideslash

Intet symbol.

En skråstrek / mellom to tegn, der tegnet til venstre vises i hevet skrift og tegnet til høyre vises i senket skrift


Unære/binære operatorer

Du kan velge mellom flere ulike unære og binære operatorer for å bygge en LibreOffice Math formel. Unær viser til operatorar som påvirker én plassholder, mens binær viser til operatorer som påvirker to plassholderer. Den nederste delen av elementvinduet viser de enkelte operatoreneSprettoppmenyenKommandovinduet inneholder også ei liste med disse operatorene og neon operatorer i tillegg. Hvis du trenger en operator som ikkj finnes i elementvinduet, kan du bruke høyreklikkmenyen eller skrive den inn direkte i kommandovinduet.

Supporter oss!