Unære og binære operatorer

Kommando(er) som skrives inn

Symbol e elementvinduet

Beskrivelse

-

Ikon

Subtraksjon

-

Ikon

Minustegn

-+

Ikon

Minus/pluss

/

Ikon

Divisjon (÷)

*

Ikon

Multiplikasjon

+

Ikon

Addisjon

+

Ikon

Plusstegn

+-

Ikon

Pluss/Minus

og eller &

Ikon

Boolsk OG-operasjon

boper

Ingen symboler.

Binær operator. Følges av et selvvalgt symbol som brukes som en binær operator.

Bruk en boper %SYM1 b

uoper

Ingen symboler

Unær operator. Følges av et selvvalgt symbol som brukes som en unær operator.

Bruk: uoper %SYM2 b

cdot

Ikon

Multiplikasjon, lite multiplikasjonssymbol

circ

Ikon

Kjed sammen-symboler

div

Ikon

Divisjon (÷)

neg

Ikon

Boolsk IKKE

odivide

Intet symbol.

Skråstrek / i sirkel

odot

Intet symbol.

Multiplikasjonssymbolet punkt i sirkel

ominus

Intet symbol.

Subtraksjonssymbol i sirkel

oplus

Intet symbol.

Addisjonssymbol i sirkel

eller eller |

Ikon

Boolsk ELLER-operasjon

otimes

Intet symbol.

Multiplikasjonssymbolet x i sirkel

over

Ikon

Divisjon/brøk

times

Ikon

Multiplikasjon

widebslash

Intet symbol.

En omvendt skråstrek \ mellom to tegn, der tegnet til høyre vises i hevet skrift og tegnet til venstre vises i senket skrift

wideslash

Intet symbol.

En skråstrek / mellom to tegn, der tegnet til venstre vises i hevet skrift og tegnet til høyre vises i senket skrift


Unære/binære operatorer

Du kan velge ulike unære og binære operatorer for å bygge din LibreOffice matematiske formel. Unær refererer til operatorer som påvirker én plassholder. Binær refererer til operatorer som kobler sammen to plassholdere. Det nedre området av Elementer-ruten viser de individuelle operatørene. kontekstmenyen i Kommando-vinduet inneholder også en liste over disse operatorene, samt ekstra operatører. Hvis du trenger en operator som ikke finnes i Elementer-ruten, bruk kontekstmenyen eller skriv den direkte i Kommandoer-vinduet.

Supporter oss!