Formelreferansetabeller

Dette referanseavsnittet inneholder lister over mange operatorer, funksjoner, symbol og formateringsfunksjoner som er tilgjengelige i LibreOffice Math. Mange av funksjonene kan settes inn ved hjelp av symbolene i Elementvinduet eller ved hjelp av høyreklikkmenyen i Kommandovinduet.

Unære og binære operatorer

Relasjoner

Mengdeoperatorer

Funksjoner

Operatorer

Egenskaper

Andre

Parenteser

Formater

Supporter oss!