Skalering

Her finner du mer detaljerte opplysninger om skalering i LibreOffice Math, sammen med noen eksempler. (Her brukes hermetegnene bare for å fremheve teksten. De er ikke en del av eksemplene.)

Fakultetet skaleres ikke (eksempel: «fact stack{a#b}» og «fact {a over b}»), men justeres ut fra grunnlinjen eller midtlinjen i argumentene.

Også parenteser har alltid en fast størrelse. Dette gjelder alle symboler som kan brukes som parenteser. Sammenlign «(((a)))», «( stack{a#b#c})» og «(a over b)».

Derimot vil parenteser med «left» eller «right» foran, alltid justeres i forhold til argumentet. Se «left(left(left(a right)right)right)», «left(stack{a#b#c}right)», og «left(a over b right)».

Noen egenskaper har faste størrelser. Du bør ikke endre disse hvis de plasseres over et bredt symbol.

Advarselsikon

Mellomrommene i eksemplene er nødvendige for å oppnå riktig struktur. Ikke utelat disse mellomrommene når du skriver inn formler i kommandovinduet.


Supporter oss!