Egenskaper

Her finner du mer informasjon om egenskaper i LibreOffice Math.

Egenskapene acute, bar, breve, check, circle, dot, ddot, dddot, grave, hat, tilde og vec har alltid fast størrelse, og blir ikke bredere (lengre) hvis de står over et bredt symbol. Disse egenskapene midtstilles som standard.

De eneste egenskapene som vokser etter hvert som symbolet blir bredere, er overline, underline og overstrike.

Tipsikon

I noen tegnstrenger kan det hende at en linje som settes inn ved hjelp av underline kommer for nær tegnet. I slike tilfeller, spesielt der et tegn går under grunnlinjen, kan en tom gruppe løse problemet: Du kan for eksempel skrive inn understreking Q sub {} i stedet for understreking Q.


Supporter oss!