Indekser og eksponenter

Her finner du grunnleggende informasjon om indekser og eksponenter i LibreOffice Math. Du kan prøve eksemplene som beskrives her, og bruke dem til å forstå beskrivelsene i teksten bedre. (Her brukes hermetegnene bare for å fremheve teksten. De er ikke en del av eksemplene.)

Indeksen og eksponenten til et tegn vises over hverandre, venstrejustert inn mot grunntegnet. Du kan for eksempel skrive inn a_2^3 eller a^3_2. Begge måtene å skrive inn uttrykket på, gir det samme resultatet. Du kan også skrive 'sub' og 'sup' i stedet for '_' og '^'.

Legg likevel merke til at det ikke lenger er mulig å bruke disse mønstrene:

a_2_3

a^2^3

a_2^3_4

Hver plass for hevet/senket skrift ved et grunntegn kan bare brukes en gang. Du må bruke krøllparenteser til å velge hvordan resultatet skal vises. Disse eksemplene viser hvordan dette gjøres:

a_{2_3}

a^{2^3}

a_2^{3_4}

a_{2^3}^{4_5}

Tipsikon

I motsetning til andre formelredigerere, som bruker «_» og «^» til å vise til det neste tegnet («a_24» viser bare til tallet «2»), viser LibreOffice Math til hele tallet, navnet eller teksten som følger etter operatoren. Hvis du vil at hevet og senket skrift skal vises i en bestemt rekkefølge, kan du skrive inn uttrykket slik: «a_2{}^3» eller «a^3{}_2»


LibreOffice Math gir deg flere alternativer når du skal skrive inn tensorer. I tillegg til notasjonen «R_i{}^{jk}{}_l», som er vanlig i andre programmer, finnes flere notasjoner du kan bruke, nærmere bestemt «R_i{}^jk{}_l» og «{{R_i}^jk}_l».

Hevet og senket skrift til høyre for grunntegnet kan også venstrejusteres. Du kan bruke de nye kommandoene «lsub» og «lsup» til dette. Disse to kommandoene virker på samme måte som henholdsvis «sub» og «sup», med den viktige forskjellen at skrifta vises til venstre for grunntegnet. Se også «a lsub 2 lsup 3».

Reglene som brukes til å løse flertydighet, er de samme, og kravet om bruk av parenteser gjelder fortsatt. I prinsippet kan du oppnå dette ved å skrive inn {}_2^3 a.

Merknadsikon

Kommandoene «sub» og «sup» er også tilgjengelige som «rsub» og «rsup».


Du kan bruke kommandoene «csub» og «csup» til å skrive inn hevet og senket tekst like over eller under et tegn. Et eksempel på dette er «a csub y csup x». Det er også mulig å bruke kombinasjoner som inneholder både indekser og eksponenter, som i dette eksemplet: «abc_1^2 lsub 3 lsup 4 csub 55555 csup 66666».

Du kan legge til hevet og senket tekst til de fleste unære og binære operatorene. To eksempler på dette er: «a div_2 b a<csub n b +_2 h» og «a toward csub f b x toward csup f y».

Advarselsikon

Når du skriver inn disse eksemplene i kommandovinduet, må du huske å sette inn mellomrom mellom tegnene der det er nødvendig.


Supporter oss!