Egenskaper

Dette avsnittet inneholder et eksempel som viser hvordan du kan bruke forskjellige egenskaper i en formel i LibreOffice Math.

Ikon

%rho(font sans bold q","%omega) = int func e^{i %omega t}%rho(font sans bold q","t)"d"t

Supporter oss!