Integral- og summeringsområder, skriftstørrelse

Dette eksemplet viser hvordan du kan bruke forskjellige skrifter og skriftstørrelser i en formel i LibreOffice Math.

Integral- og sum-områder, Skriftstørrelse

f(t)=int from size*1.5 0 to 1 left[g(t')+sum from i=1 to N h_i(t')right]

Supporter oss!