Kvadratrot

Dette eksemplet viser hvordan du kan bruke LibreOffice Math til å lage en kvadratrot. Hvis du vil bruke eksemplet i din egen formel, kan du bruke utklippstavlen til å kopiere det til kommandovinduet.

Kvadratrot

%LAMBDA_{deg","t}=1 + %alpha_deg SQRT {M_t over M_{(t=0)}-1}~"."

Supporter oss!