Funksjoner

Dette eksemplet viser hvordan du kan bruke LibreOffice Math til å lage funksjoner. Hvis du vil bruke eksemplet i din egen formel, kan du bruke utklippstavlen til å kopiere det til kommandovinduet.

Funksjoner

func f(x","y)={x sin x~ tan y} over {cos x}

Supporter oss!