Matrise

Dette eksemplet viser hvordan du kan bruke LibreOffice Math til å lage en matrise. Du kan bruke utklippstavlen til å kopiere dette eksemplet til kommandovinduet og bruke det i din egen formel.

Matrise

font sans bold size *2 A =left[matrix{A_11#A_12#dotsaxis#A_{1n}##A_21#{} #{}#A_{2n}##dotsvert#{}#{}#dotsvert##A_{n1}#A_{n2}#dotsaxis#A_nn}right]

Supporter oss!