Matrise med forskjellige skriftstørrelser

Her er et eksempel som viser hvordan du kan lage en matrise med forskjellige skriftstørrelser i LibreOffice Math. Du kan bruke utklippstavlen til å kopiere dette eksemplet til kommandovinduet og bruke det i din egen formel.

Matrise med varierande skriftsstørrelser

func G^{(%alpha" ," %beta)}_{ x_m x_n} = left[ matrix { arctan(%alpha) # arctan(%beta) ## x_m + x_n # x_m - x_n }right]

Supporter oss!