Symboler med indekser

Nedenfor vises et tredje eksempel på hvordan du kan bruke LibreOffice Math til å lage symboler med indekser. Du kan bruke utklippstavlen til å kopiere dette eksemplet til kommandovinduet og bruke det i din egen formel.

Symbol med indeker

%PHI^{i_1 i_2 dotsaxis i_n}_{k_1 k_2 dotsaxis k_n}

Supporter oss!