Symboler med indekser

Her er et annet eksempel på hvordan du kan lage symboler med indekser i LibreOffice Math. Du kan bruke utklippstavlen til å kopiere dette eksemplet til kommandovinduet og bruke det i din egen formel.

Symbol med indekser

%SIGMA_g^{{}+{}}lsup 3

Supporter oss!