Symboler med indekser

Dette eksemplet forklarer hvordan du kan lage symboler med indekser i LibreOffice Math. Du kan bruke utklippstavlen til å kopiere dette eksemplet til kommandovinduet og bruke det i din egen formel.

Symbol med indekser

D_mn^ size /2 LEFT(3 OVER 2 RIGHT)

Supporter oss!