LibreOffice Math-eksempler

Dette er en liste over eksempelformler i LibreOffice Math.

Symboler med indekser

Dette eksemplet forklarer hvordan du kan lage symboler med indekser i LibreOffice Math. Du kan bruke utklippstavlen til å kopiere dette eksemplet til kommandovinduet og bruke det i din egen formel.

Symboler med indekser

Her er et annet eksempel på hvordan du kan lage symboler med indekser i LibreOffice Math. Du kan bruke utklippstavlen til å kopiere dette eksemplet til kommandovinduet og bruke det i din egen formel.

Symboler med indekser

Nedenfor vises et tredje eksempel på hvordan du kan bruke LibreOffice Math til å lage symboler med indekser. Du kan bruke utklippstavlen til å kopiere dette eksemplet til kommandovinduet og bruke det i din egen formel.

Matrise

Dette eksemplet viser hvordan du kan bruke LibreOffice Math til å lage en matrise. Du kan bruke utklippstavlen til å kopiere dette eksemplet til kommandovinduet og bruke det i din egen formel.

Matrise med forskjellige skriftstørrelser

Her er et eksempel som viser hvordan du kan lage en matrise med forskjellige skriftstørrelser i LibreOffice Math. Du kan bruke utklippstavlen til å kopiere dette eksemplet til kommandovinduet og bruke det i din egen formel.

Matrise med halvfet skrift

Dette eksemplet viser hvordan du kan lage en matrise med halvfet skrift i LibreOffice Math. Du kan bruke utklippstavlen til å kopiere dette eksemplet til kommandovinduet og bruke det i din egen formel.

Funksjoner

Dette eksemplet viser hvordan du kan bruke LibreOffice Math til å lage funksjoner. Hvis du vil bruke eksemplet i din egen formel, kan du bruke utklippstavlen til å kopiere det til kommandovinduet.

Kvadratrot

Dette eksemplet viser hvordan du kan bruke LibreOffice Math til å lage en kvadratrot. Hvis du vil bruke eksemplet i din egen formel, kan du bruke utklippstavlen til å kopiere det til kommandovinduet.

Integral- og summeringsområder, skriftstørrelse

Dette eksemplet viser hvordan du kan bruke forskjellige skrifter og skriftstørrelser i en formel i LibreOffice Math.

Egenskaper

Dette avsnittet inneholder et eksempel som viser hvordan du kan bruke forskjellige egenskaper i en formel i LibreOffice Math.

Supporter oss!