Mengdeoperasjoner

Assign different set operators to the characters in your LibreOffice Math formula. The individual operators are shown in the lower section of the Elements pane. Call the context menu in the Commands window to see an identical list of the individual functions. Any operators not found in the Elements pane have to be entered directly in the Commands window. You can also directly insert other parts of the formula even if symbols already exist for them.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne sprettoppmenyen i kommandovinduet, og velg Mengdeoperasjoner

VelgVis - Elementer; Så i Elementfanen velgEnsarter/Binære operatorerfra listeboksen.


Når du klikker på symbolet Mengdeoperasjoner i elelementvindet, blir det vist flere symbol lengst nede i vinduet. Klikk på et symbol her for å sette det inn i operatoren som er åpen i kommandovinduet.

Detaljer om mengdeoperasjonene:

is included in Icon

tilhører

Bruk knappen til å sette inn mengdeoperatoren tilhører med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?> in <?> direkte i kommandovinduet.

is not included in Icon

tilhører ikke

Bruk denne knappen til å sette inn mengdeoperatoren tilhører ikke med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?> notin <?> i kommandovinduet.

includes Icon

eier

Bruk denne knappen til å sette inn mengdeoperatoren eier med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?> owns <?> eller <?> ni <?> direkte i kommandovinduet.

empty set Icon

tom mengde

Bruk denne knappen til å sette inn en tom mengde. Skriv emptyset i kommando-vinduet for å sette inn en tom mengde i dokumentet.

Intersection Icon

Snitt

Bruk denne knappen til å sette inn to plassholdere med mengdeoperatoren snitt av mengder. Det samme skjer hvis du skriver inn <?> intersection <?> i kommandovinduet.

Union Icon

Union

Bruk denne kappen til å sette inn mengdeoperatoren union med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?> union <?> direkte i kommandovinduet.

Difference Icon

Differanse

Bruk denne knappen til å sette inn mengdeoperatoren differanse. Du kan også skrive inn <?> setminus <?> eller <?> bslash <?> i kommandovinduet.

Quotient set Icon

Kvotientmengde

Bruk denne knappen til å sette inn en skråstrek for å lage en kvotientmengde med to plassholdere. Du kan skrive inn <?>slash<?> i kommandovinduetfor å oppnå samme resultat.

aleph Icon

alef

Bruk denne knappen for å sette inn et kardinaltall. Du kan også skrive inn aleph i kommando-vinduet.

Subset Icon

Delmengde

Bruk denne knappen til å sette inn mengdeoperatoren er en delmengde av. Du kan også skrive inn <?>subset<?> direkte i kommandovinduet.

Subset or equal to Icon

Delmengde eller lik

Bruk denne knappen til å sette inn et subsett av eller likmed plass til to plassholdere.Du kan også skrive inn<?>subseq<?>direkte i kommandovinduet.

Superset Icon

Grunnmengde

Bruk denne knappen til å sette inn mengdeoperatoren er en grunnmengde av og to plassholdere. Du kan også skrive inn <?>supset<?> i kommandovinduet.

Superset or equal to Icon

Grunnmengde eller lik

Bruk denne knappen til å sette inn mengdeoperatoren er en grunnmengde av eller lik med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?>supseteq<?> i kommandovinduet.

not subset Icon

ikke delmengde

Bruk denne knappen til å sette inn mengdeoperatoren ikke delmengde med to plassholdere. Hvis du vil, kan du skrive inn <?>nsubset<?> i stedet.

not subset or equal to Icon

ikke delmengde eller lik

Bruk denne knappen til å sette inn mengdeoperatoren ikke delmengde eller lik med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?>nsubseteq<?> i kommandovinduet

not superset Icon

ikke grunnmengde

Bruk denne knappen til å sette inn mengdeoperatoren ikke grunnmengde med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?>nsupset<?> i kommandovinduet.

not superset or equal to Icon

ikke grunnmengde eller lik

Bruk denne knappen til å sette inn mengdeoperatoren ikke grunnmengde eller lik med to plassholdere. Hvis du vil, kan du skrive inn <?>nsupseteq<?> i kommandovinduet i steden.

Set of natural numbers Icon

Mengden naturlige tall

Setter inn et tegn for mengden av naturlige tall. Du kan også skrive inn setn i kommando-vinduet.

Set of whole numbers Icon

Mengden heltall

Setter inn et tegn for mengden av alle hele tall. Du kan også skrive inn setz i kommando-vinduet.

Set of rational numbers Icon

Mengden rasjonelle tall

Setter inn et tegn for mengden av rasjonale tall. Du kan også skrive inn setq i kommando-vinduet.

Set of real numbers Icon

Mengden reelle tall

Setter inn et tegn for mengden av reelle tall. Du kan også skrive inn setr i kommando vinduet.

Set of complex numbers Icon

Mengden komplekse tall

Setter inn et tegn for mengden av komplekse tall. Du kan også skrive inn setc i kommando-vinduet.

Advarselsikon

Husk å sette mellomrom mellom verdier og kommandoer du skriver inn manuelt i kommandovinduet. På denne måten sikrer du at strukturen blir riktig.


Supporter oss!