Mengdeoperasjoner

Bruk ulike mengdeoperatorer på tegnene i formler i LibreOffice Math. De ulike operaotrene vises i den nederste delen av elementvinduet. Bruk høyreklikkmenyen i Kommandovinduet for å se en identisk liste over funksjonene. De operatorene som ikke finnes i elementvinduet, må skrives inn manuelt i kommandovinduet. Du kan også skrive inn andre deler av formlen manuelt, selv om symbolene finnes i elementvinduet.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne sprettoppmenyen i kommandovinduet, og velg Mengdeoperasjoner

VelgVis - Elementer; Så i Elementfanen velgEnsarter/Binære operatorerfra listeboksen.


Når du klikker på symbolet Mengdeoperasjoner i elelementvindet, blir det vist flere symbol lengst nede i vinduet. Klikk på et symbol her for å sette det inn i operatoren som er åpen i kommandovinduet.

Detaljer om mengdeoperasjonene:

is included in Icon

tilhører

Bruk knappen til å sette inn mengdeoperatoren tilhører med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?> in <?> direkte i kommandovinduet.

is not included in Icon

tilhører ikke

Bruk denne knappen til å sette inn mengdeoperatoren tilhører ikke med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?> notin <?> i kommandovinduet.

includes Icon

eier

Bruk denne knappen til å sette inn mengdeoperatoren eier med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?> owns <?> eller <?> ni <?> direkte i kommandovinduet.

empty set Icon

tom mengde

Bruk denne knappen til å sette inn en tom mengde. Skriv emptyset i kommando-vinduet for å sette inn en tom mengde i dokumentet.

Intersection Icon

Snitt

Bruk denne knappen til å sette inn to plassholdere med mengdeoperatoren snitt av mengder. Det samme skjer hvis du skriver inn <?> intersection <?> i kommandovinduet.

Union Icon

Union

Bruk denne kappen til å sette inn mengdeoperatoren union med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?> union <?> direkte i kommandovinduet.

Difference Icon

Differanse

Bruk denne knappen til å sette inn mengdeoperatoren differanse. Du kan også skrive inn <?> setminus <?> eller <?> bslash <?> i kommandovinduet.

Quotient set Icon

Kvotientmengde

Bruk denne knappen til å sette inn en skråstrek for å lage en kvotientmengde med to plassholdere. Du kan skrive inn <?>slash<?> i kommandovinduetfor å oppnå samme resultat.

aleph Icon

alef

Bruk denne knappen for å sette inn et kardinaltall. Du kan også skrive inn aleph i kommando-vinduet.

Subset Icon

Delmengde

Bruk denne knappen til å sette inn mengdeoperatoren er en delmengde av. Du kan også skrive inn <?>subset<?> direkte i kommandovinduet.

Subset or equal to Icon

Delmengde eller lik

Bruk denne knappen til å sette inn et subsett av eller likmed plass til to plassholdere.Du kan også skrive inn<?>subseq<?>direkte i kommandovinduet.

Superset Icon

Grunnmengde

Bruk denne knappen til å sette inn mengdeoperatoren er en grunnmengde av og to plassholdere. Du kan også skrive inn <?>supset<?> i kommandovinduet.

Superset or equal to Icon

Grunnmengde eller lik

Bruk denne knappen til å sette inn mengdeoperatoren er en grunnmengde av eller lik med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?>supseteq<?> i kommandovinduet.

not subset Icon

ikke delmengde

Bruk denne knappen til å sette inn mengdeoperatoren ikke delmengde med to plassholdere. Hvis du vil, kan du skrive inn <?>nsubset<?> i stedet.

not subset or equal to Icon

ikke delmengde eller lik

Bruk denne knappen til å sette inn mengdeoperatoren ikke delmengde eller lik med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?>nsubseteq<?> i kommandovinduet

not superset Icon

ikke grunnmengde

Bruk denne knappen til å sette inn mengdeoperatoren ikke grunnmengde med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?>nsupset<?> i kommandovinduet.

not superset or equal to Icon

ikke grunnmengde eller lik

Bruk denne knappen til å sette inn mengdeoperatoren ikke grunnmengde eller lik med to plassholdere. Hvis du vil, kan du skrive inn <?>nsupseteq<?> i kommandovinduet i steden.

Set of natural numbers Icon

Mengden naturlige tall

Setter inn et tegn for mengden av naturlige tall. Du kan også skrive inn setn i kommando-vinduet.

Set of whole numbers Icon

Mengden heltall

Setter inn et tegn for mengden av alle hele tall. Du kan også skrive inn setz i kommando-vinduet.

Set of rational numbers Icon

Mengden rasjonelle tall

Setter inn et tegn for mengden av rasjonale tall. Du kan også skrive inn setq i kommando-vinduet.

Set of real numbers Icon

Mengden reelle tall

Setter inn et tegn for mengden av reelle tall. Du kan også skrive inn setr i kommando vinduet.

Set of complex numbers Icon

Mengden komplekse tall

Setter inn et tegn for mengden av komplekse tall. Du kan også skrive inn setc i kommando-vinduet.

Advarselsikon

Husk å sette mellomrom mellom verdier og kommandoer du skriver inn manuelt i kommandovinduet. På denne måten sikrer du at strukturen blir riktig.


Supporter oss!