Formater

Du kan velge mellom ulike alternativer for formatering av en LibreOffice matematisk formel. Formatalternativene vises i den nedre delen av Element-ruten. Disse alternativene er også oppført i kontekstmenyen i Kommando-vinduet.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne sprettoppmenyen i kommandovinduet, og velg Format

VelgVis - Elementer; Så i Elementfanen velgFormatfra listeboksen.


Den følgende listen viser alle tilgjengelige formateringalternativ i LibreOffice Math. Ikonet ved siden av formateringsalternativet indikerer at den kan bli aktivert gjennom elementvinduet (menyVis - Elementer) eller via sprettoppmenyen tilkommandovinduet.

Merknadsikon

Bokstaven «a» står for plassholderen i formelen, som du vil tilordne en bestemt formatering. Du kan bytte ut denne bokstaven med en hvilken som helst bokstav du vil bruke.


Formateringsvalg

Ikon for venstre superskript

Hevet skrift, venstre

Setter inn hevet skrift til venstre for en plassholder. Du kan også skrive inn <?>lsup{<?>} i kommandovinduet.

Superskript topp Ikon

Hevet skrift, øverst

Setter inn hevet skrift rett over en plassholder. Du kan også skrive inn <?>csup<?> direkte i kommandovinduet.

Superskript høyre Ikon

Hevet skrift, høyre

Setter inn hevet skrift til høyre for en plassholder. Du kan også skrive inn <?>^{<?>} direkte i kommandovinduet. Du kan også bruke rsup eller sup.

Vertikal stabel (2 elementer) Ikon

Loddrett stabel (2 elementer)

Setter inn en loddrett stabel (toleddet uttrykk) med to plassholdere. Du kan også skrive inn binom<?><?> direkte i kommandovinduet.

Ny linje Ikon

Ny linje

Setter inn en ny linje i dokumentet. Du kan også skrive inn newline i kommando-vinduet.

Subskript venstre Ikon

Senket skrift, venstre

Setter inn senket skrift til venstre for en plassholder. Du kan også skrive inn <?>lsub{<?>} i kommandovinduet.

Subskript bunn Ikon

Senket skrift, nederst

Setter inn senket skrift rett under en plassholder. Du kan også skrive inn <?>csub<?> direkte i kommandovinduet

Subskript høyre Ikon

Senket skrift, høyre

Setter inn senket skrift til høyre for en plassholder. Du kan også skrive inn <?>_{<?>} i kommandovinduet. Hvis du vil, kan du bytte ut understreken i uttrykket med rsub eller sub.

Vertikal stabel (3 elementer) Ikon

Loddrett stabel (3 elementer)

Setter inn en loddrett stabel med tre plassholdere. Du kan også skrive inn stack {<?>#<?>#<?>} i kommandovinduet.

Liten avstand-ikon

Lite mellomrom

Setter inn et lite mellomrom mellom en plassholder og det neste elementet. Du kan også skrive inn ` direkte i kommandovinduet. Kommandoen må stå til venstre eller høyre inntil et symbol, en variabel eller en komplett kommando.

Juster venstre ikon

Venstrejustert

Denne knappen venstrejusterer «a» og setter inn en plassholder. Du kan også skrive inn alignl<?> direkte i kommandovinduet.

Juster til horisontalt senter ikon

Midtstilt vannrett

Midtstiller bokstaven «a» vannrett og setter inn en plassholder. Du kan også skrive inn alignc<?> direkte i kommandovinduet.

Høyrejuster ikon

Høyrejustert

Setter inn kommandoen for høyrejustering og en plassholder. Du kan også skrive inn alignr<?> i kommandovinduet.

Matrisestabelikon

Matrisestabel

Denne knappen setter inn en matrise med fire plassholdere. Du kan også skrive inn matrix{<?>#<?>##<?>#<?>} direkte i kommandovinduet. Plasseringa til et element inne i dette diagrammet vises med to koordinater, der den første viser linjenummeret og den andre kolonnenummeret. Du kan bruke kommandovinduet til å utvide matrisen i alle retninger ved å legge til tegn.

Avstands Ion

Mellomrom

Denne knappen setter inn et mellomrom eller litt avstand mellom plassholdere. Du kan også skrive inn ~ i kommandovinduet. Kommandoen må komme rett før eller etter et symbol, en variabel, et tall eller en kommando.

Kommandoene alignl, alignc og alignr er meget effektive justeringskommandoer du kan bruke til å

Når du bruker «align»-kommandoene, bør du være oppmerksom på at

Justere ved hjelp av «matrix»-kommandoen

matrix{

alignr sin^2 x + cos^2 x#{}={}#alignl 1 ##

alignr cos^2 x #{}={} #alignl 1 - sin^2 x

}

Venstrejustere

Hvis en linje eller et uttrykk begynner med tekst, venstrejusteres den som standard. Du kan endre dette ved hjelp av en av align-kommandoene. Et eksempel er stack{a+b-c*d#alignr "tekst"}, der "tekst" vises høyrejustert. Legg merke til at tekst alltid må omsluttes av hermetegn. NB! Hvis du bruker andre hermetegn enn i dette eksemplet, for eksempel «», vises også hermetegnene som en del av teksten.

Formler midtstilles som standard, men du kan venstrejustere dem uten å bruke Format → Justering på menyen. Dette gjør du ved å sette en tom tegnstreng, det vil si sette inn hermetegnene som brukes til å omslutte tekst, "", foran den delen av formelen du vil justere. Du kan for eksempel skrive inn "" a+b newline "" c+d. Da vil begge disse ligningene venstrejusteres i stedet for å vises midtstilt.

Advarselsikon

Når du skriver inn informasjon i kommandovinduet, bør du være oppmerksom på at noen formater krever at du setter inn mellomrom for å oppnå riktig struktur. Dette gjelder spesielt når du skriver inn verdier (for eksempel «a lsup{3}») i stedet for plassholdere.


Velg Parenteser og gruppering hvis du vil ha mer informasjon om formatering i LibreOffice Math.

Du finner også nyttig informasjon om indekser og eksponenter og om skalering, som beskriver hvordan du kan organisere dokumenter på best mulig måte.

Supporter oss!