Egenskaper

Du kan velge mellom ulike attributter for LibreOffice Math formler. Noen attributter vises i den nedre delen av Element-ruten. Disse attributtene er også oppført i kontekstmenyen i Kommando-vinduet. Alle attributter som ikke finnes i Element-ruten eller i kontekstmenyen må skrives inn manuelt i Kommando-vinduet.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne sprettoppmenyen i kommandovinduet, og velg Egenskaper

VelgVis - Elementer; Så i Elementfanen velg operatorerfra listeboksen.


Her følger enkomplett liste over alle de tilgjengelige egenskapene i LibreOffice Math. Symbolet ved siden av egenskapen viser at den også finnes i elementvinduet (veg Vis → Element) eller gjennom sprettoppmenyen (høyreklikk) i Kommandovinduet.

Merknadsikon

I beskrivelsen av egenskapsfunksjonene, som vises nedenfor, er bokstaven «a» i ikonet en plassholder for tegnet du vil tilordne en bestemt egenskap. Du kan bytte ut denne bokstaven med en hvilken som helst bokstav du vil bruke.


Egenskapsfunksjoner

Akutt omlydikon

Akutt aksent

Setter inn en plassholder med en akuttaksent. Du kan også skrive inn acute <?> i kommandovinduet.

Grov omlydikon

Grav aksent

Setter inn en plassholder med en gravaksent (et gravistegn). Du kan også skrive inn grave <?> i kommandovinduet.

Reversert omlyd Ikon

Omvendt sirkumfleks

Setter inn en plassholder med et omvendt sirkumflekstegn (en «hake») over. Du kan også skrive inn check <?> i kommandovinduet.

Breve-ikon

Breve-tegnet

Setter inn en plassholder med et breve-aksenttegn. Du kan også skrive inn breve <?> i kommandovinduet.

Sirkel Ikon

Sirkel

Setter inn en sirkel med en plassholder over. Du kan også skrive inn circle <?> i kommandovinduet.

Vektor pil Ikon

Vektorpil

Setter inn en plassholder med en vektorpil. Du kan også skrive inn vec <?> i kommandovinduet.

Harpunpil Ikon

Harpunpil

Sett inn en plassholder med en harpunpil. Du kan også skrive harpun <?> i Kommando-vinduet.

Tilde Ikon

Tilde

Setter inn en plassholder med en tilde. Du kan også skrive inn tilde <?> i kommandovinduet.

Omlyd Ikon

Sirkumfleks

Setter inn en plassholder med en sirkumfleks (en «hatt»). Du kan også skrive inn hat <?> direkte i kommandovinduet.

Linje over (linje) Ikon

Linje over

Setter inn en linje over en plassholder. Du kan også skrive inn bar <?> i kommandovinduet.

Punkt Ikon

Punkt

Setter inn en plassholder med et punkt over. Du kan også skrive inn dot <?> i kommandovinduet.

Bred vektor pil Ikon

Bred vektorpil

Setter inn en plassholder med en stor vektorpil over (like bred som uttrykket). Du kan også skrive inn widevec i kommandovinduet.

Bred harpunpil Ikon

Bred harpunpil

Setter inn en bred harpunpil med en plassholder. Du kan også skrive wideharpoon i Kommando-vinduet.

Bred tilde Ikon

Bred tilde

Setter inn bred tilde med en plassholder . Du kan også skrive inn widetilde i kommandovinduet.

Bred omlyd Ikon

Bred sirkumfleks

Setter inn en stor sirkumfleks (en bred «hatt») med en plassholder. Du kan også skrive inn widehat i kommandovinduet.

Dobbel punkt Ikon

Dobbelt punkt

Setter inn en plassholder med to punkter over. Du kan også skrive inn ddot <?> direkte i kommandovinduet.

Linje over Ikon

Linje over

Sett inn en linje over en plassholder. Du kan også skrive overline <?> i Kommandovinduet. Linjen justerer seg sjelv til riktig lengde.

Linje under Ikon

Linje under

Setter inn en linje under en plassholder. Du kan også skrive inn underline <?> i kommandovinduet.

Linje gjennom (overslag ikon

Linje genom (genomstreking)

Setter inn en plassholder med en linje gjennom. Du kan også skrive inn overstrike <?> i kommandovinduet.

Trippel punkt Ikon

Trippelpunkt

Setter inn tre punkter over en plassholder. Du kan også skrive inn dddot <?> i kommandovinduet.

Gjennomsiktig ikon

Gjennomsiktig

Setter inn en plassholder for et gjennomsiktig tegn. Dette tegnet tar like stor plass som bokstaven «a», men vises ikke. Du kan også skrive inn phantom <?> i kommandovinduet.

Ikon

Fet skrift

Setter inn en plassholder som er formatert med halvfet skrift. Du kan også skrive inn bold <?> i kommandovinduet.

Ikon

Kursiv skrift

Setter inn en plassholder som er formatert med kursiv skrift. Du kan også skrive inn ital <?> eller italic <?> i kommandovinduet.

Ikon

Endre størrelse

Setter inn en kommando som endrer skriftstørrelsen ved hjelp av to plassholdere. Den første plassholderen gjelder skriftstørrelsen (for eksempel 12) og den andre inneholder teksten. Du bør sette inn et mellomrom mellom verdiene for å sikre at strukturen blir riktig. Du kan også skrive inn size <?> <?> direkte i kommandovinduet.

Ikon

Endre skrift

Setter inn en kommando som endrer skrifttypen ved hjelp av to plassholdere. Erstatt den første plassholderen med navnet til en av de selvvalgte skriftene, Serif, Sans eller Fixed. Erstatt den andre plassholderen med teksten. Du kan også skrive inn font <?> <?> direkte i kommandovinduet.

Du kan bruke kommandoen color til å endre fargen som brukes i formelen. Skriv inn color fulgt av navnet på fargen du vil bruke. (Du må skrive inn fargenavnet på engelsk. Tilgjengelige farger er white (hvit), black (svart), cyan (cyanblå), magenta (magentarød), red (rød), blue (blå), green (grønn) og yellow (gul)). Deretter skriver du inn formelen, tegnet eller tegnrekken. Hvis du skriver inn color green size 20 a, vises bokstaven «a» i grønt med en skriftstørrelse på 20.

Kommandoene nbold og nitalic fjerner standardvalget for halvfet eller kursiv skrift i formelkomponenter. Du kan for eksempel fjerne kursiv fra «x» i formelen «5 x + 3=28» ved å skrive inn nitalic foran «x», slik at formelen ser slik ut: 5 nitalic x + 3=28.

Merknadsikon

Egenskapene «acute», «bar», «breve», «check», «circle», «dot», «ddot», «dddot», «grave», «hat», «tilde» og «vec» bruker alle faste størrelser. Bredden og lengden kan ikke justeres når disse egenskapene brukes sammen med et bredt symbol.


Hvis du vil endre størrelsen, kan du bruke size n, +n, -n, *n eller /n, der n er en plassholder. Denne metoden er nyttig når grunnstørrelsen som brukes i formelen, kan endres. Kommandoene size +n og size -n endrer punktstørrelsen, og kommandoene size *n og size /n endrer størrelsen med en prosentdel. For eksempel vil kommandoen size *1.17 øke størrelsen på et tegn med nøyaktig 17 %.

Advarselsikon

Vær oppmerksom på at noen oppføringer krever at du setter inn mellomrom for å oppnå riktig struktur. Dette gjelder spesielt når du velger egenskaper som bruker faste verdier i steden for plassholdere.


For mer informasjon om formatering i LibreOffice Math, se Paranteser og gruppering.

Du finner også nyttig informasjon om egenskaper, indekser og eksponenter og om skalering, som beskriver hvordan du kan strukturere dokumenter på en mer effektiv måte.

Supporter oss!