Parenteser

Du kan velge mellom ulike parentestyper for å strukturere en LibreOffice Math-formel. Braketttyper vises i den nedre delen av Element-ruten. Disse parentesene er også oppført i kontekstmenyen i Kommando-vinduet. Alle parenteser som ikke finnes i Element-panelet eller i kontekstmenyen kan skrives inn manuelt i Kommando-vinduet.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne sprettoppmenyen i kommandovinduet, og velg Hakeparenteser

VelgVis - Elementer; Så i Elementfanen velgEnsarter/Binære operatorerfra listeboksen.


Den følgende listen over alle funksjoner som finnes i Elementvinduet. Ikonet ved siden av funksjonen viser at den er tilgjengelig fra elementvinduet (menyen Vis - Elementer) eller via sprettoppmenyen til Kommandovinduet

Parentestyper

Ikon

Bueparenteser (vanlige parenteser)

Setter inn en plassholder i vanlige bueparenteser. Du kan også skrive inn (<?>) i kommandovinduet.

Ikon

Hakeparenteser

Setter inn en plassholder i hakeparenteser. Du kan også skrive inn [<?>] i kommandovinduet.

Ikon

Doble hakeparenteser

Setter inn en plassholder i doble hakeparenteser. Du kan også skrive inn ldbracket <?> rdbracket i kommandovinduet.

Ikon

Krøllparenteser

Sett inn en plassholder i krøllparenteser. Du kan også skrive inn lbrace<?>rbrace direkte i kommandovinduet.

Ikon

Enkeltlinjer

Setter inn en plassholder mellom loddrette linjer. Du kan også skrive inn lline <?> rline direkte i kommandovinduet.

Ikon

Doble linjer

Setter inn en plassholder mellom doble, loddrette linjer. Du kan også skrive inn ldline <?> rdline direkte i kommandovinduet.

Ikon

Vinkelparenteser

Setter inn en plassholder i vinkelparenteser. Du kan også skrive inn langle <?> rangle i kommandovinduet.

Ikon

Operatorparenteser

Setter inn en plassholder i operatorparenteser. Du kan også skrive inn langle <?> mline <?> rangle i kommandovinduet.

Ikon

Gruppeparenteser

Setter inn gruppeparenteser. Du kan også skrive inn {<?>} i kommandovinduet.

Ikon

Bueparenteser (skalerbare)

Setter inn skalerbare bueparenteser med en plassholder. Du kan også skrive inn left(<?> right) i kommandovinduet.

Ikon

Hakeparenteser (skalerbare)

Setter inn skalerbare hakeparenteser med plassholdere. Du kan også skrive inn left[<?> right] i kommandovinduet. Parentesenes størrelse justeres automatisk.

Ikon

Doble hakeparenteser (skalerbare)

Setter inn skalerbare, doble hakeparenteser med plassholdere. Du kan også skrive inn left ldbracket <?> right rdbracket direkte i kommandovinduet. Parentesenes størrelse justeres automatisk.

Paranteser (skalerbare) Ikon

Krøllparenteser (skalerbare)

Setter inn skalerbare krøllparenteser med en plassholder. Du kan også skrive inn left lbrace <?> right rbrace i kommandovinduet. Krøllparentesenes størrelse justeres automatisk.

Enkelte vertikale streker (skalerbare) Ikon

Enkeltlinjer (skalerbare)

Setter inn skalerbare, loddrette enkeltlinjer med en plassholder. Du kan også skrive inn left lline <?> right rline i kommandovinduet. Linjenes størrelse justeres automatisk.

Doble vertikale streker (skalerbare) Ikon

Doble linjer (skalerbare)

Setter inn skalerbare, loddrette, doble linjer med en plassholder. Du kan også skrive inn left ldline <?> right rdline i kommandovinduet. Linjenes størrelse justeres automatisk.

Vinkelparentes (skalerbar) ikon

Vinkelparenteser (skalerbare)

Setter inn skalerbare vinkelparenteser med en plassholder. Du kan også skrive inn left langle <?> right rangle i kommandovinduet. Parentesenes størrelse justeres automatisk.

Operatorparanteser (skalerbar) ikon

Operatorparenteser (skalerbare)

Setter inn skalerbare operatorparenteser med plassholdere. Du kan også skrive inn left langle <?> mline <?> right rangle i kommandovinduet. Parentesenes størrelse justeres automatisk.

Parantestopp (skalerbar) ikon

Øvre krøllparentes (skalerbar)

Setter inn en skalerbar, vannrett øvre krøllparentes med plassholdere. Du kan også skrive inn <?> overbrace <?> direkte i kommandovinduet. Parentesens størrelse justeres automatisk.

Parantesbunn (skalerbar) Ikon

Nedre krøllparentes (skalerbar)

Setter inn en skalerbar, vannrett nedre krøllparentes med plassholdere. Du kan også skrive inn <?> underbrace <?> direkte i kommandovinduet. Parentesens størrelse justeres automatisk.

Du kan sette inn gulvklammer ved å skrive inn lfloor<?>rfloor direkte i kommandovinduet.

Du kan sette inn takklammer ved å skrive inn lceil<?>rceil direkte i kommandovinduet.

Du kan sette inn skalerbare gulvklammer ved å skrive inn left lfloor<?>right rfloor direkte i kommandovinduet.

Du kan sette inn skalerbare takklammer ved å skrive inn left lceil<?>right rceil direkte i kommandovinduet.

Tipsikon

Parentesenes størrelse justeres automatisk når du skriver inn left og right foran kommandoen som brukes til å sette inn parentesen, for eksempel left (a over b right). Du kan også velge størrelse og avstand for parentesene ved å velge Format → Avstand → Kategori → Parenteser og velge ønsket verdi i prosent. Hvis du vil at endringene skal brukes på alle parentesene i formelen, kan du merke av for Skaler alle parenteser.


Du kan også bruke parenteser enkeltvis. Dette kan du gjøre ved å skrive inn en omvendt skråstrek \ foran kommandoen. Du kan for eksempel skrive inn \[. Da vil du se at den venstre hakeparentesen vises uten en tilvarende høyre hakeparentes. Dette er nyttig hvis du vil sette inn parenteser som snur feil vei i forhold til plasseringen, eller til å lage intervaller. Vær oppmerksom på at det bare er ikke-skalerbare parenteser som kan brukes enkeltvis. Du kan bruke size-kommandoen til å endre parentesens størrelse.

Eksempler på enkeltparenteser

For ikke-skalerbare parenteser:

a = \{ \( \[ b newline

{} + c \] \) \ }

For skalerte parenteser, bruk ingen som parentesnavn

a = left ( a over b right none newline

left none phantom {a over b} + c right )

Merknadsikon

phantom-setningen sikrer at den siste parentesen har riktig størrelse.


Advarselsikon

Husk å sette inn mellomrom (tomrom) mellom elementene når du skriver dem inn direkte i kommandovinduet. På denne måten sikrer du at strukturen tolkes riktig.


Du finner også nyttig informasjon om indekser og eksponenter og om skalering, som beskriver hvordan du kan strukturere formler på en effektiv måte. Hvis du vil ha mer informasjon om parenteser, kan du se Parenteser og gruppering.

Supporter oss!