Funksjoner

Velg en funksjon i den nedre delen av Element-ruten. Disse funksjonene er også oppført i kontekstmenyen i Kommando-vinduet. Alle funksjoner som ikke finnes i Element-ruten må skrives inn manuelt i kommandovinduet.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne sprettoppmenyen i kommandovinduet, og velg Funksjoner

VelgVis - Elementer; Så i Elementfanen velgEnsarter/Binære operatorerfra listeboksen.


Den følgende listen over alle funksjoner som finnes i ElementvinduetIkonet ved siden av funksjonen viser at den er tilgjengelig fra elementvinduet (menyen Vis - Elementer) eller via sprettoppmenyen til Kommandovinduet

Liste over funksjoner

Naturlig eksponentielt ikon

Naturlig eksponentialfunksjon

Setter inn en naturlig eksponentialfunksjon. Du kan også skrive inn func e^<?> direkte i kommandovinduet.

Ikon for naturlig logaritme

Naturlig logaritme

Setter inn en naturlig logaritme (base e-logaritme) med en plassholder. Du kan også skrive inn ln(<?>) i kommandovinduet.

Eksponentielt ikon

Eksponentialfunksjon

Setter inn en eksponentialfunksjon med en plassholder. Du kan også skrive inn exp(<?>) i kommandovinduet.

Logaritmeikon

Logaritme

Setter inn en vanlig logaritme (base 10-logaritme) med en plassholder. Du kan også skrive inn log(<?>) i kommandovinduet.

Opphøyd i ikon

Potens

Setter inn x opphøyd i y. Du kan også skrive inn <?>^{<?>} i kommandovinduet. Hvis du vil, kan du også bytte ut tegnet ^ med rsup eller sup.

Sinus Ikon

Sinus

Setter inn en sinusfunksjon med en plassholder. Du kan også skrive inn sin(<?>) i kommandovinduet.

Cosinus Ikon

Cosinus

Setter inn en cosinusfunksjon med en plassholder. Du kan også skrive inn cos(<?>) i kommandovinduet.

Tangens Ikon

Tangens

Setter inn en tangensfunksjon med en plassholder. Du kan også skrive inn tan<?>) i kommandovinduet.

Co-tangens Ikon

Cotangens

Setter inn et cotangenssymbol med en plassholder. Du kan også skrive inn cot(<?>) i kommandovinduet.

Hyperbolisk Sinus Ikon

Hyperbolsk sinus

Setter inn en hyperbolsk sinus med en plassholder. Du kan også skrive inn sinh(<?>) i kommandovinduet.

Kvadratrot Ikon

Kvadratrot

Setter inn et kvadratrotsymbol med en plassholder. Du kan også skrive inn sqrt(<?>) i kommandovinduet.

Hyperbolisk Co-sinus Ikon

Hyperbolsk cosinus

Setter inn et hyperbolsk cosinussymbol med en plassholder. Du kan også skrive inn cosh(<?>) i kommandovinduet.

Hyperbolisk Tangens Ikon

Hyperbolsk tangens

Setter inn et hyperbolsk tangenssymbol med en plassholder. Du kan også skrive inn tanh(<?>) i kommandovinduet.

Hyperbolisk Cot-angens Ikon

Hyperbolsk cotangens

Setter inn et hyperbolsk cotangenssymbol med en plassholder. Du kan også skrive inn coth(<?>) direkte i kommandovinduet.

nte Rot Ikon

N-terot

Setter inn en n-te-rot med to plassholdere. Du kan også skrive inn nroot n x i kommandovinduet.

Bue Sinus Ikon

Invers sinus

Setter inn en invers sinusfunksjon med en plassholder. Du kan også skrive inn arcsin(<?>) i kommandovinduet.

Bue Co-sinus Ikon

Invers cosinus

Setter inn et invers cosinussymbol med en plassholder. Du kan også skrive inn arccos(<?>) i kommandovinduet.

Bue Tangens Ikon

Invers tangens

Setter inn en invers tangensfunksjon med en plassholder. Du kan også skrive inn arctan(<?>) i kommandovinduet.

Bue Co-tangens Ikon

Invers cotangens

Setter inn en invers cotangensfunksjon med en plassholder. Du kan også skrive inn arccot(<?>) direkte i kommandovinduet.

Absolutt verdi-ikon

Absoluttverdi

Setter inn et absoluttverditegn med en plassholder. Du kan også skrive inn abs(<?>) i kommandovinduet.

Hyperbolsk sinusikon for område

Areal-hyperbolsk sinus

Setter inn en areal-hyperbolsk sinusfunksjon med en plassholder. Du kan også skrive inn arsinh(<?>) i kommandovinduet.

Hyperbolsk co-sinusikon for område

Areal-hyperbolsk cosinus

Setter inn en areal-hyperbolsk cosinusfunksjon med en plassholder. Du kan også skrive inn arcosh(<?>) i kommandovinduet.

Hyperbolsk tagensikon for område

Areal-hyperbolsk tangens

Setter inn en areal-hyperbolsk tangensfunksjon med en plassholder. Du kan også skrive inn artanh(<?>) i kommandovinduet.

Hyperbolsk co-tangensikon for område

Areal-hyperbolsk cotangens

Setter inn en areal-hyperbolsk cotangensfunksjon med en plassholder. Du kan også skrive inn arcoth(<?>) i kommandovinduet.

Faktorikon

Fakultet

Setter inn fakultetstegnet med en plassholder. Du kan også skrive inn fact <?> direkte i kommandovinduet.

Tipsikon

Du kan også tilordne en indeks eller en eksponent til en funksjon. Du kan for eksempel skrive inn sin^2x for å uttrykke funksjonen «sinus opphøyd i 2x».


Advarselsikon

Når du skriver inn funksjoner manuelt i kommandovinduet, må du være oppmerksom på at noen funksjoner må skrives inn med mellomrom foran og bak (for eksempel «abs 5=5 ; abs -3=3»).


Supporter oss!