Relasjoner

Du kan velge mellom mange ulike operatorer for å strukturere en LibreOffice Math-formel. Alle variable operatorer er synlige i den nederste delen av elementvinduet. De listes også ihøyreklikkmenyen i Kommandovinduet. De operatorene som ikkj finnes i elementvinduet eller i høyreklikkmenyen, må skrives inn manuelt i Kommandovinduet.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne sprettoppmenyen i kommandovinduet, og velg Relasjoner

VelgVis - Elementer; Så i Elementfanen velgEnsarter/Binære operatorerfra listeboksen.


Det følgende er en komplett liste over relasjoner. Symbolene ved siden av relasjonsnavnene indikerer at de kan nås gjennom Elementvinduet/velgVis - Elementer) eller gjennom sprettoppmenyen tilKommandoivinduet.

Relasjoner:

is equal Icon

Er lik

Setter inn et er lik-tegn (=) med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?> = <?> direkte i kommandovinduet.

does not equal Icon

Er ikke lik

Knappen eller kommandoen neq setter inn et ulikhetstegn med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?> neq <?> i kommandovinduet.

identical to Icon

Er kongruent med

Setter inn et tegn for relasjonen er kongruent med med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?> equiv <?> i kommandovinduet.

orthogonal to Icon

Er rettvinklet med

Setter inn et tegn for en ortogonal (rettvinklet) relasjon med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?> ortho <?> i kommandovinduet.

divides Icon

Er delelig med

Setter inn delelig med-tegnet. Du kan også skrive inn <?> divides <?> i kommandovinduet.

does not divide Icon

Er ikke delelig med

Denne knappen setter inn ikke delelig med-tegnet. Du kan også skrive inn <?>ndivides<?> i kommandovinduet.

less than Icon

Er mindre enn

Setter inn relasjonen er mindre enn. Du kan også skrive inn <?>lt<?> eller <?> < <?> i kommandovinduet.

greater than Icon

Er større enn

Setter inn relasjonen er større enn. Du kan også skrive inn <?> gt <?> eller <?> > <?> i kommandovinduet.

approximately equal to Icon

Er tilnærmet lik

Setter inn relasjonen er tilnærmet lik med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?> approx <?> i kommandovinduet.

parallel to Icon

Er parallell med

Setter inn relasjonen er parallell med med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?>parallel<?> i kommandovinduet.

less than or equal to (slanted) Icon

Er mindre enn eller lik (skråstilt)

Setter inn relasjonen er mindre enn eller lik med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?> leslant <?> i kommandovinduet.

greater than or equal to (slanted) Icon

Er større enn eller lik (skråstilt)

Setter inn relasjonen er større enn eller lik med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?>geslant<?> i kommandovinduet.

similar or equal to Icon

Er omtrent lik eller lik

Setter inn relasjonen er omtrent lik eller lik med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?>simeq<?> i kommandovinduet.

proportional to Icon

Er proporsjonal med

Setter inn relasjonen er proporsjonal med med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?> prop <?> i kommandovinduet.

less than or equal to Icon

Er mindre enn eller lik

Setter inn relasjonen er mindre enn eller lik med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?> le <?> eller <?> <= <?> i kommandovinduet.

greater than or equal to Icon

Er større enn eller lik

Setter inn relasjonen er større enn eller lik med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?> ge <?> eller <?> >= <?> i kommandovinduet.

similar to Icon

Er omtrent lik

Denne knappen setter inn relasjonen er omtrent lik med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?>sim<?> i kommandovinduet.

toward Icon

GÃ¥r mot

Setter inn relasjonen går mot med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?> toward <?> i kommandovinduet.

double arrow pointing left Icon

Dobbelpil mot venstre

Setter inn den logiske relasjonen dobbelpil mot venstre. Du kan også skrive inn dlarrow i kommandovinduet.

double arrow pointing left and right Icon

Dobbelpil mot venstre og høyre

Setter inn den logiske relasjonen dobbelpil mot venstre og høyre med to plassholdere. Du kan også skrive inn dlrarrow i kommandovinduet.

double arrow pointing right Icon

Dobbelpil mot høyre

Setter inn den logiske operatoren dobbelpil mot høyre med to plassholdere. Du kan også skrive inn drarrow i kommandovinduet.

precedes Icon

Kommer før

Setter inn den logiske operatoren dobbelpil mot høyre med to plassholdere. Du kan også skrive inn drarrow i kommandovinduet.

succeeds Icon

Kommer etter

Setter inn et kjed sammen-tegn med to plassholdere. Du kan også skrive inn circ i kommandovinduet.

not precedes Icon

Kommer ikke før

Setter inn den logiske operatoren dobbelpil mot høyre med to plassholdere. Du kan også skrive inn drarrow i kommandovinduet.

not succeeds Icon

Kommer ikke etter

Setter inn den logiske operatoren dobbelpil mot høyre med to plassholdere. Du kan også skrive inn drarrow i kommandovinduet.

precedes or equal Icon

Delmengde eller lik

Setter inn den logiske operatoren dobbelpil mot høyre med to plassholdere. Du kan også skrive inn drarrow i kommandovinduet.

succeeds or equal Icon

Delmengde eller lik

Setter inn den logiske operatoren dobbelpil mot høyre med to plassholdere. Du kan også skrive inn drarrow i kommandovinduet.

precedes or equivalent Icon

Delmengde eller lik

Setter inn den logiske operatoren dobbelpil mot høyre med to plassholdere. Du kan også skrive inn drarrow i kommandovinduet.

succeeds or equivalent Icon

Delmengde eller lik

Setter inn den logiske operatoren dobbelpil mot høyre med to plassholdere. Du kan også skrive inn drarrow i kommandovinduet.

Du kan lage relasjonen er mye større enn med to plassholdere ved å skrive inn <?> gg <?> eller >> i kommandovinduet.

Du kan skrive inn ll eller << i kommandovinduet for å sette inn relasjonen er mye mindre enn i formelen.

Du kan sette inn relasjonen er angitt som med to plassholdere ved å skrive inn <?>def<?>.

Du kan sette inn tegnet for bilde av-samsvar med to plassholdere ved å skrive inn <?> transl <?> i kommandovinduet.

Kommandoen <?>transr<?> setter inn tegnet for opprinnelig av-samsvar med to plassholdere.

Advarselsikon

Når du skriver inn informasjon manuelt i kommandovinduet, bør du være oppmerksom på at mange operatorer krever at du setter mellomrom mellom elementene for å oppnå riktig struktur. Dette gjelder spesielt hvis du bruker verdier i stedet for plassholdere. Hvis du for eksempel vil lage relasjonen «er mye større enn», kan du skrive inn 10 gg 1 eller a gg b.


Supporter oss!