Relasjoner

Du kan velge mellom mange ulike operatorer for å strukturere en LibreOffice Math-formel. Alle variable operatorer er synlige i den nederste delen av elementvinduet. De listes også ihøyreklikkmenyen i Kommandovinduet. De operatorene som ikkj finnes i elementvinduet eller i høyreklikkmenyen, må skrives inn manuelt i Kommandovinduet.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne sprettoppmenyen i kommandovinduet, og velg Relasjoner

VelgVis - Elementer; Så i Elementfanen velgEnsarter/Binære operatorerfra listeboksen.


Det følgende er en komplett liste over relasjoner. Symbolene ved siden av relasjonsnavnene indikerer at de kan nås gjennom Elementvinduet/velgVis - Elementer) eller gjennom sprettoppmenyen tilKommandoivinduet.

Relasjoner:

er lik ikon

Er lik

Setter inn et er lik-tegn (=) med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?> = <?> direkte i kommandovinduet.

er ikke lik ikon

Er ikke lik

Knappen eller kommandoen neq setter inn et ulikhetstegn med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?> neq <?> i kommandovinduet.

identisk med ikon

Er kongruent med

Setter inn et tegn for relasjonen er kongruent med med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?> equiv <?> i kommandovinduet.

ortogonalt til ikon

Er rettvinklet med

Setter inn et tegn for en ortogonal (rettvinklet) relasjon med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?> ortho <?> i kommandovinduet.

divider ikon

Er delelig med

Setter inn delelig med-tegnet. Du kan også skrive inn <?> divides <?> i kommandovinduet.

divider ikke Ikon

Er ikke delelig med

Denne knappen setter inn ikke delelig med-tegnet. Du kan også skrive inn <?>ndivides<?> i kommandovinduet.

mindre enn Ikon

Er mindre enn

Setter inn relasjonen er mindre enn. Du kan også skrive inn <?>lt<?> eller <?> < <?> i kommandovinduet.

gStørre enn Ikon

Er større enn

Setter inn relasjonen er større enn. Du kan også skrive inn <?> gt <?> eller <?> > <?> i kommandovinduet.

omtrent lik Ikon

Er tilnærmet lik

Setter inn relasjonen er tilnærmet lik med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?> approx <?> i kommandovinduet.

parallelt med ikon

Er parallell med

Setter inn relasjonen er parallell med med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?>parallel<?> i kommandovinduet.

mindre enn eller lik (skrått) ikon

Er mindre enn eller lik (skråstilt)

Setter inn relasjonen er mindre enn eller lik med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?> leslant <?> i kommandovinduet.

større enn eller lik (skrått) ikon

Er større enn eller lik (skråstilt)

Setter inn relasjonen er større enn eller lik med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?>geslant<?> i kommandovinduet.

lignende eller lik ikon

Er omtrent lik eller lik

Setter inn relasjonen er omtrent lik eller lik med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?>simeq<?> i kommandovinduet.

proporsjonal med ikon

Er proporsjonal med

Setter inn relasjonen er proporsjonal med med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?> prop <?> i kommandovinduet.

mindre enn eller lik ikonet

Er mindre enn eller lik

Setter inn relasjonen er mindre enn eller lik med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?> le <?> eller <?> <= <?> i kommandovinduet.

større enn eller lik ikonet

Er større enn eller lik

Setter inn relasjonen er større enn eller lik med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?> ge <?> eller <?> >= <?> i kommandovinduet.

ligner på Ikon

Er omtrent lik

Denne knappen setter inn relasjonen er omtrent lik med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?>sim<?> i kommandovinduet.

mot ikonet

GÃ¥r mot

Setter inn relasjonen går mot med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?> toward <?> i kommandovinduet.

dobbel pil som peker til venstre ikon

Dobbelpil mot venstre

Setter inn den logiske relasjonen dobbelpil mot venstre. Du kan også skrive inn dlarrow i kommandovinduet.

dobbel pil som peker til venstre og høyre ikon

Dobbelpil mot venstre og høyre

Setter inn den logiske relasjonen dobbelpil mot venstre og høyre med to plassholdere. Du kan også skrive inn dlrarrow i kommandovinduet.

dobbel pil som peker mot høyre ikon

Dobbelpil mot høyre

Setter inn den logiske operatoren dobbelpil mot høyre med to plassholdere. Du kan også skrive inn drarrow i kommandovinduet.

foran ikonet

Kommer før

Setter inn den logiske operatoren dobbelpil mot høyre med to plassholdere. Du kan også skrive inn drarrow i kommandovinduet.

etterfølger Ikon

Kommer etter

Setter inn et kjed sammen-tegn med to plassholdere. Du kan også skrive inn circ i kommandovinduet.

ikke foran Ikon

Kommer ikke før

Setter inn den logiske operatoren dobbelpil mot høyre med to plassholdere. Du kan også skrive inn drarrow i kommandovinduet.

etterfølger ikke Ikon

Kommer ikke etter

Setter inn den logiske operatoren dobbelpil mot høyre med to plassholdere. Du kan også skrive inn drarrow i kommandovinduet.

foran eller lik Ikon

Delmengde eller lik

Setter inn den logiske operatoren dobbelpil mot høyre med to plassholdere. Du kan også skrive inn drarrow i kommandovinduet.

etterfølger eller lik Ikon

Delmengde eller lik

Setter inn den logiske operatoren dobbelpil mot høyre med to plassholdere. Du kan også skrive inn drarrow i kommandovinduet.

foran eller tilsvarende Ikon

Delmengde eller lik

Setter inn den logiske operatoren dobbelpil mot høyre med to plassholdere. Du kan også skrive inn drarrow i kommandovinduet.

etterfølger eller tilsvarende Ikon

Delmengde eller lik

Setter inn den logiske operatoren dobbelpil mot høyre med to plassholdere. Du kan også skrive inn drarrow i kommandovinduet.

Du kan lage relasjonen er mye større enn med to plassholdere ved å skrive inn <?> gg <?> eller >> i kommandovinduet.

Du kan skrive inn ll eller << i kommandovinduet for å sette inn relasjonen er mye mindre enn i formelen.

Du kan sette inn relasjonen er angitt som med to plassholdere ved å skrive inn <?>def<?>.

Du kan sette inn tegnet for bilde av-samsvar med to plassholdere ved å skrive inn <?> transl <?> i kommandovinduet.

Kommandoen <?>transr<?> setter inn tegnet for opprinnelig av-samsvar med to plassholdere.

Advarselsikon

Når du skriver inn informasjon manuelt i kommandovinduet, bør du være oppmerksom på at mange operatorer krever at du setter mellomrom mellom elementene for å oppnå riktig struktur. Dette gjelder spesielt hvis du bruker verdier i stedet for plassholdere. Hvis du for eksempel vil lage relasjonen «er mye større enn», kan du skrive inn 10 gg 1 eller a gg b.


Supporter oss!