Unære/binære operatorer

You can choose various unary and binary operators to build your LibreOffice Math formula. Unary refers to operators that affect one placeholder. Binary refers to operators that connect two placeholders. The lower area of the Elements pane displays the individual operators. The context menu of the Commands window also contains a list of these operators, as well as additional operators. If you need an operator that is not contained in the Elements pane, use the context menu or type it directly in the Commands window.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne sprettoppmenyen i kommandovinduet, og velg Unære/binære operatorer

VelgVis - Elementer; Så i Elementfanen velgEnsarter/Binære operatorerfra listeboksen.


Det følgende er en komplett liste med unære og binære operatorer. Symbolet ved siden av operatoren viser at den kan nås via elementviduet. (velgVis - Elementer) eller bruk sprettoppmenyen i kommandovinduet.

Unære og binære operatorer

Plus Icon

Pluss

Setter inn et plusstegn med en plassholder. Du kan også skrive inn + <?> i kommandovinduet.

Minus Icon

Minus

Setter inn et minustegn med en plassholder. Du kan også skrive inn -<?> i kommandovinduet.

Plus/Minus Icon

Pluss/Minus

Setter inn et pluss/minustegn med en plassholder. Du kan også skrive inn +-<?> i kommandovinduet.

Minus/Plus Icon

Minus/pluss

Setter inn et minus/plusstegn med en plassholder. Du kan også skrive inn -+<?> i kommandovinduet.

Addition (plus) Icon

Addisjon (pluss)

Setter inn et plusstegn med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?>+<?> i kommandovinduet.

Multiplication (dot) Icon

Multiplikasjon (punkt)

Setter inn en punktoperator med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?>cdot<?> i kommandovinduet.

Multiplication (x) Icon

Multiplikasjon (x)

Setter inn multiplikasjonstegnet «x» med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?>times<?> i kommandovinduet.

Multiplication (*) Icon

Multiplikasjon (*)

Setter inn multiplikasjonstegnet «*» med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?>*<?> i kommandovinduet.

Subtraction Icon

Subtraksjon

Setter inn et subtraksjonstegn med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?>-<?> i kommandovinduet.

Division (Fraction) Icon

Divisjon (brøk)

Setter inn en brøk med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?>over<?> i kommandovinduet.

Division Icon

Divisjon (÷)

Setter inn et divisjonstegn med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?>div<?> i kommandovinduet.

Division (Slash) Icon

Divisjon (skråstrek)

Setter inn en skråstrek «/» med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?>/<?> i kommandovinduet.

Boolean NOT Icon

Boolsk IKKE

Setter inn tegnet for boolsk IKKE med en plassholder. Du kan også skrive inn neg<?> i kommandovinduet.

Boolean AND Icon

Boolsk OG

Setter inn tegnet for boolsk OG med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?>and<?> i kommandovinduet.

Boolean OR Icon

Boolsk ELLER

Setter inn tegnet for boolsk ELLER med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?>or<?> i kommandovinduet.

Concatenate Icon

Kjed sammen

Setter inn et kjed sammen-tegn med to plassholdere. Du kan også skrive inn circ i kommandovinduet.

Du kan også sette inn brukerdefinerte operatorer gjennom å skriveuoperiKommandovinduet, tegnsyntaksen. Denne funksjonen er nyttig for å sette inn spesialtegn i en formel. For eksempel, kommandoenuoper %theta xsetter inn den greske bokstaven theta (en komponent i tegnsettetLibreOfficeMath). Du kan også sette inn tegn som ikke finnes i LibreOffice gjennom å velge Verktøy - Symboler - Rediger.

Du kan også sette inn sjelvvalgte binære operatorer gjennom å skrive inn boper i Kommandovinduet. For eksempel vil kommandoen y boper %theta x sette inn den greske bokstaven liten theta mellom bokstavene x og y. Du kan også skrive inn tegn som ikke finnes i LibreOffice-teiknsettet gjennom å velge Verktøy → Katalog → Rediger.

Hvis du skriver inn <?>oplus<?> i kommandovinduet, setter du inn en plusstegn i sirkel- operator i dokumentet.

Skriv inn <?>ominus<?> i kommandovinduet for å sette inn en minus i sirkel-operator.

Skriv inn <?>odot<?> i kommandovinduet for å sette inn en punkt i sirkel-operator i formelen.

Skriv inn <?>odivide<?> i kommandovinduet for å sette inn en divisjon i sirkel-operator i formelen.

Skriv inn a wideslash b i kommandovinduet for å lage to tegn med en skråstrek mellom (streken går nede fra venstre og opp mot høyre). Tegnene er satt opp slik at alt som er til venstre for streken er opp, og alt til høyre er ned. Denne kommandoen er også tilgjengelig i kommandovinduet.

Skriv inn a widebslash b i kommandovinduet for å lage to tegn med en skråstrek mellom (streken går oppe fra venstre og ned mot høyre). Tegnene er satt opp slik at alt som er til venstre for skråstreken er ned, og alt til høyre er opp. Denne kommandoen er også tilgjengelig i kommandovinduet.

Skriv inn sub eller sup i kommandovinduet for å legge til indekser eller eksponenter i tegn i en formel, for eksempel a sub 2.

Tipsikon

Hvis du vil bruke kolon ':' som divisjonstegn, velg Verktøy → Symboler eller klikk på Symbolikonet på verktøylinjen. Klikk på knappen Rediger i dialogvinduet, som vises og velg tegnsettet Spesial. Skriv inn et meningsfullt navn ved siden av Symbol, for eksempel "del" og klikk på kolon i symbolsettet. Klikk på Legg til og deretter på OK. Klikk påOK for å lukke Symboldialogen.Nå kan du bruke det nye symbolet, i dette tilfellet kolon, ved å skrive inn navnet i kommandovinduet, for eksempel a %divider b = c.


Advarselsikon

Når du skriver inn informasjon manuelt i kommandovinduet, bør du være oppmerksom på at mange operatorer krever at du setter mellomrom mellom elementene for å oppnå riktig struktur. Dette gjelder spesielt hvis du bruker verdier i stedet for plassholdere i operatorene, for eksempel når du lager divisjoner som 4 div 3 eller a div b.


Supporter oss!