Unære/binære operatorer

Du kan velge ulike unære og binære operatorer for å bygge din LibreOffice matematiske formel. Unær refererer til operatorer som påvirker én plassholder. Binær refererer til operatorer som kobler sammen to plassholdere. Det nedre området av Elementer-ruten viser de individuelle operatørene. kontekstmenyen i Kommando-vinduet inneholder også en liste over disse operatorene, samt ekstra operatører. Hvis du trenger en operator som ikke finnes i Elementer-ruten, bruk kontekstmenyen eller skriv den direkte i Kommandoer-vinduet.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne sprettoppmenyen i kommandovinduet, og velg Unære/binære operatorer

VelgVis - Elementer; Så i Elementfanen velgEnsarter/Binære operatorerfra listeboksen.


Det følgende er en komplett liste med unære og binære operatorer. Symbolet ved siden av operatoren viser at den kan nås via elementviduet. (velgVis - Elementer) eller bruk sprettoppmenyen i kommandovinduet.

Unære og binære operatorer

Pluss Ikon

Pluss

Setter inn et plusstegn med en plassholder. Du kan også skrive inn + <?> i kommandovinduet.

Minus Ikon

Minus

Setter inn et minustegn med en plassholder. Du kan også skrive inn -<?> i kommandovinduet.

Pluss/Minus Ikon

Pluss/Minus

Setter inn et pluss/minustegn med en plassholder. Du kan også skrive inn +-<?> i kommandovinduet.

Minus/Pluss Ikon

Minus/pluss

Setter inn et minus/plusstegn med en plassholder. Du kan også skrive inn -+<?> i kommandovinduet.

Addisjon (pluss) Ikon

Addisjon (pluss)

Setter inn et plusstegn med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?>+<?> i kommandovinduet.

Multiplicasjon (punkt) Ikon

Multiplikasjon (punkt)

Setter inn en punktoperator med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?>cdot<?> i kommandovinduet.

Multiplikasjon (x) Ikon

Multiplikasjon (x)

Setter inn multiplikasjonstegnet «x» med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?>times<?> i kommandovinduet.

Multiplikasjon (*) Ikon

Multiplikasjon (*)

Setter inn multiplikasjonstegnet «*» med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?>*<?> i kommandovinduet.

Subtraksjon Ikon

Subtraksjon

Setter inn et subtraksjonstegn med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?>-<?> i kommandovinduet.

Division (brøk)-ikon

Divisjon (brøk)

Setter inn en brøk med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?>over<?> i kommandovinduet.

Divisjon Ikon

Divisjon (÷)

Setter inn et divisjonstegn med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?>div<?> i kommandovinduet.

Divisjonsikon (skråstrek).

Divisjon (skråstrek)

Setter inn en skråstrek «/» med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?>/<?> i kommandovinduet.

Boolean IKKE Ikon

Boolsk IKKE

Setter inn tegnet for boolsk IKKE med en plassholder. Du kan også skrive inn neg<?> i kommandovinduet.

Boolean OG Ikon

Boolsk OG

Setter inn tegnet for boolsk OG med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?>and<?> i kommandovinduet.

Boolsk ELLER-ikon

Boolsk ELLER

Setter inn tegnet for boolsk ELLER med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?>or<?> i kommandovinduet.

Sett sammen ikon

Kjed sammen

Setter inn et kjed sammen-tegn med to plassholdere. Du kan også skrive inn circ i kommandovinduet.

Du kan også sette inn brukerdefinerte operatorer gjennom å skriveuoperiKommandovinduet, tegnsyntaksen. Denne funksjonen er nyttig for å sette inn spesialtegn i en formel. For eksempel, kommandoenuoper %theta xsetter inn den greske bokstaven theta (en komponent i tegnsettetLibreOfficeMath). Du kan også sette inn tegn som ikke finnes i LibreOffice gjennom å velge Verktøy - Symboler - Rediger.

Du kan også sette inn sjelvvalgte binære operatorer gjennom å skrive inn boper i Kommandovinduet. For eksempel vil kommandoen y boper %theta x sette inn den greske bokstaven liten theta mellom bokstavene x og y. Du kan også skrive inn tegn som ikke finnes i LibreOffice-teiknsettet gjennom å velge Verktøy → Katalog → Rediger.

Hvis du skriver inn <?>oplus<?> i kommandovinduet, setter du inn en plusstegn i sirkel- operator i dokumentet.

Skriv inn <?>ominus<?> i kommandovinduet for å sette inn en minus i sirkel-operator.

Skriv inn <?>odot<?> i kommandovinduet for å sette inn en punkt i sirkel-operator i formelen.

Skriv inn <?>odivide<?> i kommandovinduet for å sette inn en divisjon i sirkel-operator i formelen.

Skriv inn a wideslash b i kommandovinduet for å lage to tegn med en skråstrek mellom (streken går nede fra venstre og opp mot høyre). Tegnene er satt opp slik at alt som er til venstre for streken er opp, og alt til høyre er ned. Denne kommandoen er også tilgjengelig i kommandovinduet.

Skriv inn a widebslash b i kommandovinduet for å lage to tegn med en skråstrek mellom (streken går oppe fra venstre og ned mot høyre). Tegnene er satt opp slik at alt som er til venstre for skråstreken er ned, og alt til høyre er opp. Denne kommandoen er også tilgjengelig i kommandovinduet.

Skriv inn sub eller sup i kommandovinduet for å legge til indekser eller eksponenter i tegn i en formel, for eksempel a sub 2.

Tipsikon

Hvis du vil bruke kolon ':' som divisjonstegn, velg Verktøy → Symboler eller klikk på Symbolikonet på verktøylinjen. Klikk på knappen Rediger i dialogvinduet, som vises og velg tegnsettet Spesial. Skriv inn et meningsfullt navn ved siden av Symbol, for eksempel "del" og klikk på kolon i symbolsettet. Klikk på Legg til og deretter på OK. Klikk påOK for å lukke Symboldialogen.Nå kan du bruke det nye symbolet, i dette tilfellet kolon, ved å skrive inn navnet i kommandovinduet, for eksempel a %divider b = c.


Advarselsikon

Når du skriver inn informasjon manuelt i kommandovinduet, bør du være oppmerksom på at mange operatorer krever at du setter mellomrom mellom elementene for å oppnå riktig struktur. Dette gjelder spesielt hvis du bruker verdier i stedet for plassholdere i operatorene, for eksempel når du lager divisjoner som 4 div 3 eller a div b.


Supporter oss!