Elementer

Dette er en liste med operatorer, funksjoner, symboler og formater som kan settes inn i en formel.

Noeneksemplerviser hvilke operasjoner som er tilgjengelige.

Utvalgsvinduet er delt i to deler. Hvis du trykker et symbol i den øverste delen av vinduet, vises de underordnede symbolene i nedre del av vinduet.

Du får tilgang til de samme funksjonene i undermenyer ved hjelp av sprettoppmenyen i kommandovinduet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Vis – Elementer


Unære/binære operatorer

You can choose various unary and binary operators to build your LibreOffice Math formula. Unary refers to operators that affect one placeholder. Binary refers to operators that connect two placeholders. The lower area of the Elements pane displays the individual operators. The context menu of the Commands window also contains a list of these operators, as well as additional operators. If you need an operator that is not contained in the Elements pane, use the context menu or type it directly in the Commands window.

Relasjoner

Du kan velge mellom mange ulike operatorer for å strukturere en LibreOffice Math-formel. Alle variable operatorer er synlige i den nederste delen av elementvinduet. De listes også ihøyreklikkmenyen i Kommandovinduet. De operatorene som ikkj finnes i elementvinduet eller i høyreklikkmenyen, må skrives inn manuelt i Kommandovinduet.

Mengdeoperasjoner

Assign different set operators to the characters in your LibreOffice Math formula. The individual operators are shown in the lower section of the Elements pane. Call the context menu in the Commands window to see an identical list of the individual functions. Any operators not found in the Elements pane have to be entered directly in the Commands window. You can also directly insert other parts of the formula even if symbols already exist for them.

Funksjoner

Choose a function in the lower part of the Elements pane. These functions are also listed in the context menu of the Commands window. Any functions not contained in the Elements pane need to be typed manually in the Commands window.

Operatorer

You can choose among various operators to structure your LibreOffice Math formula. All available operators appear in the lower part of the Elements pane. They are also listed in the context menu of the Commands window. All operators not contained in the Elements pane or in the context menu must be typed manually in the Commands window.

Attributes

You can choose from various attributes for LibreOffice Math formulas. Some attributes are displayed in the lower part of the Elements pane. These attributes are also listed in the context menu of the Commands window. All attributes not contained in the Elements pane or in the context menu must be typed manually in the Commands window.

Parenteser

You can choose among various bracket types to structure a LibreOffice Math formula. Bracket types are displayed in the lower part of the Elements pane. These brackets are also listed in the context menu of the Commands window. All brackets that are not contained in the Elements pane or in the context menu can be typed manually in the Commands window.

Formater

You can choose among various options for formatting a LibreOffice Math formula. The format options are displayed in the lower part of the Elements pane. These options are also listed in the context menu of the Commands window.

Andre symboler

Viser diverse matematiske symboler.

LibreOffice Math-eksempler

Dette er en liste over eksempelformler i LibreOffice Math.

Formelreferansetabeller

Dette referanseavsnittet inneholder lister over mange operatorer, funksjoner, symbol og formateringsfunksjoner som er tilgjengelige i LibreOffice Math. Mange av funksjonene kan settes inn ved hjelp av symbolene i Elementvinduet eller ved hjelp av høyreklikkmenyen i Kommandovinduet.

Supporter oss!