Elementer

Dette er en liste med operatorer, funksjoner, symboler og formater som kan settes inn i en formel.

Noeneksemplerviser hvilke operasjoner som er tilgjengelige.

Utvalgsvinduet er delt i to deler. Hvis du trykker et symbol i den øverste delen av vinduet, vises de underordnede symbolene i nedre del av vinduet.

Du får tilgang til de samme funksjonene i undermenyer ved hjelp av sprettoppmenyen i kommandovinduet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Vis – Elementer


Unære/binære operatorer

Du kan velge ulike unære og binære operatorer for å bygge din LibreOffice matematiske formel. Unær refererer til operatorer som påvirker én plassholder. Binær refererer til operatorer som kobler sammen to plassholdere. Det nedre området av Elementer-ruten viser de individuelle operatørene. kontekstmenyen i Kommando-vinduet inneholder også en liste over disse operatorene, samt ekstra operatører. Hvis du trenger en operator som ikke finnes i Elementer-ruten, bruk kontekstmenyen eller skriv den direkte i Kommandoer-vinduet.

Relasjoner

Du kan velge mellom mange ulike operatorer for å strukturere en LibreOffice Math-formel. Alle variable operatorer er synlige i den nederste delen av elementvinduet. De listes også ihøyreklikkmenyen i Kommandovinduet. De operatorene som ikkj finnes i elementvinduet eller i høyreklikkmenyen, må skrives inn manuelt i Kommandovinduet.

Mengdeoperasjoner

Tilordne forskjellige settoperatorer til tegnene i LibreOffice Math-formelen din. De individuelle operatorene vises i den nedre delen av Element-ruten. Ring kontekstmenyen i vinduet Kommando for å se en identisk liste over individuelle funksjoner. Eventuelle operatører som ikke finnes i Element-panelet, må legges inn direkte i kommandovinduet. Du kan også sette inn andre deler av formelen direkte selv om det allerede finnes symboler for dem.

Funksjoner

Velg en funksjon i den nedre delen av Element-ruten. Disse funksjonene er også oppført i kontekstmenyen i Kommando-vinduet. Alle funksjoner som ikke finnes i Element-ruten må skrives inn manuelt i kommandovinduet.

Operatorer

Du kan velge mellom ulike operatorer for å strukturere LibreOffice Math-formelen. Alle tilgjengelige operatorer vises i den nedre delen av Element-ruten. De er også oppført i kontekstmenyen i Kommando-vinduet. Alle operatorer som ikke finnes i Element-ruten eller i kontekstmenyen må skrives inn manuelt i Kommando-vinduet.

Egenskaper

Du kan velge mellom ulike attributter for LibreOffice Math formler. Noen attributter vises i den nedre delen av Element-ruten. Disse attributtene er også oppført i kontekstmenyen i Kommando-vinduet. Alle attributter som ikke finnes i Element-ruten eller i kontekstmenyen må skrives inn manuelt i Kommando-vinduet.

Parenteser

Du kan velge mellom ulike parentestyper for å strukturere en LibreOffice Math-formel. Braketttyper vises i den nedre delen av Element-ruten. Disse parentesene er også oppført i kontekstmenyen i Kommando-vinduet. Alle parenteser som ikke finnes i Element-panelet eller i kontekstmenyen kan skrives inn manuelt i Kommando-vinduet.

Formater

Du kan velge mellom ulike alternativer for formatering av en LibreOffice matematisk formel. Formatalternativene vises i den nedre delen av Element-ruten. Disse alternativene er også oppført i kontekstmenyen i Kommando-vinduet.

Andre symboler

Viser diverse matematiske symboler.

LibreOffice Math-eksempler

Dette er en liste over eksempelformler i LibreOffice Math.

Formelreferansetabeller

Dette referanseavsnittet inneholder lister over mange operatorer, funksjoner, symbol og formateringsfunksjoner som er tilgjengelige i LibreOffice Math. Mange av funksjonene kan settes inn ved hjelp av symbolene i Elementvinduet eller ved hjelp av høyreklikkmenyen i Kommandovinduet.

Supporter oss!