Elementer

Dette er en liste med operatorer, funksjoner, symboler og formater som kan settes inn i en formel.

Noeneksemplerviser hvilke operasjoner som er tilgjengelige.

Utvalgsvinduet er delt i to deler. Hvis du trykker et symbol i den √łverste delen av vinduet, vises de underordnede symbolene i nedre del av vinduet.

Du får tilgang til de samme funksjonene i undermenyer ved hjelp av sprettoppmenyen i kommandovinduet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Vis ‚Äď Elementer


Unære/binære operatorer

Du kan velge mellom flere ulike un√¶re og bin√¶re operatorer for √• bygge en LibreOffice Math formel. Un√¶r viser til operatorar som p√•virker √©n plassholder, mens bin√¶r viser til operatorer som p√•virker to plassholderer. Den nederste delen av elementvinduet viser de enkelte operatoreneSprettoppmenyenKommandovinduet inneholder ogs√• ei liste med disse operatorene og neon operatorer i tillegg. Hvis du trenger en operator som ikkj finnes i elementvinduet, kan du bruke h√łyreklikkmenyen eller skrive den inn direkte i kommandovinduet.

Relasjoner

Du kan velge mellom mange ulike operatorer for √• strukturere en LibreOffice Math-formel. Alle variable operatorer er synlige i den nederste delen av elementvinduet. De listes ogs√• ih√łyreklikkmenyen i Kommandovinduet. De operatorene som ikkj finnes i elementvinduet eller i h√łyreklikkmenyen, m√• skrives inn manuelt i Kommandovinduet.

Mengdeoperasjoner

Bruk ulike mengdeoperatorer p√• tegnene i formler i LibreOffice Math. De ulike operaotrene vises i den nederste delen av elementvinduet. Bruk h√łyreklikkmenyen i Kommandovinduet for √• se en identisk liste over funksjonene. De operatorene som ikke finnes i elementvinduet, m√• skrives inn manuelt i kommandovinduet. Du kan ogs√• skrive inn andre deler av formlen manuelt, selv om symbolene finnes i elementvinduet.

Funksjoner

Velg en funksjon i den nederste delen av vinduet.Funksjonene er også listet isprettoppmenyentilKommandovinduet. Funksjoner som ikekr er listet i Elementvinduet må skrives inn manuelt i kommandovinduet

Operatorer

Du kan velge mellom mange ulike operatorer for √• strukturere en LibreOffice Math-formel. Alle variable operatorer er synlige i den nederste delen av elementvinduet.De listes ogs√• i h√łyreklikkmenyen i Kommandovinduet. De operatorene som ikkj finnes i elementvinduet eller i h√łyreklikkmenyen, m√• skrives inn manuelt i Kommandovinduet.

Attributes

You can choose from various attributes for LibreOffice Math formulas. Some attributes are displayed in the lower part of the Elements pane. These attributes are also listed in the context menu of the Commands window. All attributes not contained in the Elements pane or in the context menu must be typed manually in the Commands window.

Parenteser

Du kan velge mellom mange ulike operatorer for √• strukturere en LibreOffice Math-formel. Alle variable operatorer er synlige i den nederste delen av elementvinduet. De listes ogs√• h√łyreklikkmenyen i Kommandovinduet. De operatorene som ikke finnes i elementvinduet eller i h√łyreklikkmenyen, m√• skrives inn manuelt i Kommandovinduet.

Formater

Du kan velge mellom flere innstillinger for å formatera en LibreOffice Math formel. Format-innstillingene vises i den nederste halvdelel av dialogvinduet for formelelementene. Disse innstillingnene er også listet opp i sprettoppmenyen i Kommandovinduet.

Andre symboler

Viser diverse matematiske symboler.

LibreOffice Math-eksempler

Dette er en liste over eksempelformler i LibreOffice Math.

Formelreferansetabeller

Dette referanseavsnittet inneholder lister over mange operatorer, funksjoner, symbol og formateringsfunksjoner som er tilgjengelige i LibreOffice Math. Mange av funksjonene kan settes inn ved hjelp av symbolene i Elementvinduet eller ved hjelp av h√łyreklikkmenyen i Kommandovinduet.

Supporter oss!