Forrige merke

Flytter markøren til det forrige merket (mot venstre).

Merknadsikon

«Merker» er plassholdere. De vises som <?> i kommandovinduet.


For å bruke denne funksjonen …

Velg Rediger – Forrige merke

Shift + F4


Supporter oss!