Neste merke

Flytter markøren til det neste merket (mot høyre).

Merknadsikon

«Merker» er plassholdere. De vises som <?> i kommandovinduet.


For å bruke denne funksjonen …

Velg Rediger – Neste merke

F4


Supporter oss!