For å gjøre dette …

Velg Rediger – Neste merke

F4

Velg Rediger – Forrige merke

Shift + F4

Velg Rediger – Neste feil

F3

Velg Rediger – Forrige feil

Shift + F3

Når du er på verktøylinjen, trykk på

Ikon Zoom 100 %

Skaler til 100 %

Velg Vis – Vis større

Når du er på verktøylinjen, trykk på

Ikon Zoom Inn

Vis større

Velg Vis – Vis mindre

Når du er på verktøylinjen, trykk på

Ikon Zoom Ut

Vis mindre

Velg Vis – Vis alt

Når du er på verktøylinjen, trykk på

Ikon Vis Alle

Vis alt

Velg Vis – Oppdater

F9

Når du er på verktøylinjen, trykk på

Ikon Oppdater

Oppdater

Velg Vis – Oppdater visningen automatisk

Velg Vis – Elementer

Åpne sprettoppmenyen i kommandovinduet, og velg Unære/binære operatorer

VelgVis - Elementer; Så i Elementfanen velgEnsarter/Binære operatorerfra listeboksen.

Åpne sprettoppmenyen i kommandovinduet, og velg Relasjoner

VelgVis - Elementer; Så i Elementfanen velgEnsarter/Binære operatorerfra listeboksen.

Åpne sprettoppmenyen i kommandovinduet, og velg Operatorer

VelgVis - Elementer; Så i Elementfanen velgEnsarter/Binære operatorerfra listeboksen.

Åpne sprettoppmenyen i kommandovinduet, og velg Funksjoner

VelgVis - Elementer; Så i Elementfanen velgEnsarter/Binære operatorerfra listeboksen.

Åpne sprettoppmenyen i kommandovinduet, og velg Hakeparenteser

VelgVis - Elementer; Så i Elementfanen velgEnsarter/Binære operatorerfra listeboksen.

Åpne sprettoppmenyen i kommandovinduet, og velg Egenskaper

VelgVis - Elementer; Så i Elementfanen velg operatorerfra listeboksen.

Åpne sprettoppmenyen i kommandovinduet, og velg Format

VelgVis - Elementer; Så i Elementfanen velgFormatfra listeboksen.

Åpne sprettoppmenyen i kommandovinduet, og velg Mengdeoperasjoner

VelgVis - Elementer; Så i Elementfanen velgEnsarter/Binære operatorerfra listeboksen.

Velg Format – Skrifter

Velg Format – Skrifter – Endre

Velg Format – Skriftstørrelse

Velg Format – Avstand

Velg Format – Juster

Velg Format – Tekstmodus

Velg Verktøy – Symboler

Når du er på verktøylinjen, trykk på

Ikon Symboler

Symboler

Velg Verktøy – Symboler – Rediger

Velg Verktøy – Importer formel

Velg Verktøy – Importer formel fra utklippstavlen

Velg Verktøy – Tilpass

Åpne sprettoppmenyen i kommandovinduet, og velg Andre

VelgVis - Elementer; Så i Elementfanen velgAndrefra listeboksen.

Ikon Formel Markør

Formelmerket

Supporter oss!