Tekstboks og former

Åpner en undermeny for å redigere egenskapene til den valgte tekstboksen eller formen.

Posisjon og størrelse

Flytt, roter, endre størrelse på eller forskyv det valgte objektet.

Tekstattributter

Velg utseende og forankringsegenskapene for tekst i den valgte tegninga eller tekstobjektet.

Linje

Angi egenskapene for en valgt linje.

Område

Angi hva objektene skal fylles med.

Supporter oss!