Lysbilde

Denne menyen blir brukt for å styre håndteringh og navigasjon

Nytt lysbilde

Setter inn et lysbilde etter det valgte lysbildet)

Egenskaper

Angi sideretning, marger, bakgrunn og andre valg med tanke på utseende.

Supporter oss!