Lysbilde

Denne menyen blir brukt for å styre håndteringh og navigasjon

Nytt lysbilde

Setter inn et lysbilde etter det valgte lysbildet)

Dupliser Lysbilde

Oppretter en kopi av det valgte lysbildet.

Sett Inn Lysbilder fra Fil

Du kan sette inn lysbilder fra en annen presentasjon i den gjeldende presentasjonen. Du kan også kopiere og sette inn lysbilder mellom presentasjoner.

Utforming

Åpner en undermeny med lysbildeutformingene.

Slett Lysbilde

Sletter de(t) valgte lysbilde(ne)

Lagre Bakgrunnsbildet

Hvis lysbildet har et bakgrunnsbilde, tillater dette alternativet brukeren å lagre den tilsvarende bakgrunnsbildefilen.

Angi Bakgrunnsbilde

Åpner en filvelger for å velge en bildefil som skal brukes som bakgrunn av gjeldende lysbilde.

Lysbildeegenskaper

Angi sideretning, marger, bakgrunn og andre valg med tanke på utseende.

Endre Hovedlysbildeutforming

ViserTilgjengelige Hovedlysbildedialogen, der du kan velge et utformingsskjema for det aktive lysbildet. Eventuelle objekter i lysbildedesignen settes inn bak objekter i gjeldende lysbilde.

Ny Hovedlysbilde

Skaper en ny Hovedlysbilde. Denne funksjonen er bare tilgjengelig i Hovedvisning.

tip

For å aktivere Hovedlysbildet, gå til Vis - Hovelysbilde. For å gå ut, gå til Vis - Normal.


Slett Hovedlysbilde

Sletter det valgte valgte Hovedlysbildet. Denne funksjonen er bare tilgjengelig i Hovedlysbildet

Hovedbakgrunn

Dette alternativet gjør det mulig å vise eller skjule bakgrunnsbildet definert i Hovedlysbildet.

Hovedobjekter

Dette alternativet gjør det mulig å vise eller skjule objekter definert i Hovedlysbildet.

Hovedelementer

Viser en dialogboks der følgende elementer fra Hovedlysbildet kan aktiveres eller deaktiveres:

Vis Lysbilde

Hvis et lysbilde er skjult, gjør denne funksjonen det synlig igjen.

Skjul Lysbilde

Hvis et lysbilde er synlig, skjuler denne funksjonen det.

Gi nytt navn til Lysbilde

Åpner en dialogboks der et navn kan angis for gjeldende lysbilde.

Hopp til siste redigert lysbilde

Hopp til siste redigert lysbilde i dokumentet

Flytt

Viser en liste over flytteoperasjoner som kan brukes på gjeldende lysbilde:

Naviger

Viser en liste over funksjoner som kan brukes til å navigere gjennom lysbildene:

Oversiktsside

Oppretter et nytt lysbilde som inneholder en usortert liste fra titlene på lysbildene, som følger det valgte lysbildet. Sammendragsbildet er satt inn bak det siste lysbildet.

Utvid lysbilde

Lag et nytt lysbilde fra hvert toppnivå-omrisspunkt (tekst på et nivå under tittelteksten i omriss-hierarkiet) i det valgte lysbildet. Omrissteksten blir da tittelen på det nye lysbildet. Omrisspunkter under toppnivået på originallysbildet blir flyttet opp et nivå på det nye lysbildet.

Lysbildeovergang

Angi hvilken spesialeffekt som skal spilles av når du viser et lysbilde under en lysbildeframvisning.

Supporter oss!