Format

Inneholder kommandoer for å endre utformingen av og innhold i dokumentet.

Tekst

Åpner en undermeny der du kan velge kommandoer for tekstformatering.

Avstand

Åpner en undermeny der du kan velge kommandoer for tekstavstand.

Juster Tekst

Åpner en undermeny hvor du kan justere tekst og objekter.

Lister

Åpner en undermeny hvor du kan endre formatering av listeavsnitt.

Clear Direct Formatting

Removes direct formatting from the selection.

Stiler

Viser kommandoer for å redigere, oppdatere, skape og administrere stiler.

Tegn

Endre skrifta og skriftformateringen til tegnene.

Avsnitt

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Punkter og nummerering

Adds numbering or bullets to the current paragraph or to selected paragraphs, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Tabell

Viser kommandoer for å formatere, redigere og slette en tabell og dens elementer.

Bilde

Viser kommandoer for å beskjære, redigere og administrere bilder.

Objekt og Form

Åpner en undermeny for å redigere egenskapene til det valgte objektet eller formen.

Skygge

Add a shadow to the selected drawing object, and define the properties of the shadow.

Interaksjon

Angi hvordan det valgte objektet oppfører seg når du trykker på det under en lysbildeframvisning.

Navn

Gir et navn til det valgte objektet, slik at du raskt kan finne det i dokumentstrukturen.

Beskrivelse

Gir en tittel og en beskrivelse til det valgte objektet. Disse er tilgjengelige for tilgjengelighetsverktøy og som alternative tagger når du eksporterer dokumentet.

Distribute Selection

Distributes three or more selected objects evenly along the horizontal axis or the vertical axis. You can also evenly distribute the spacing between objects.

Roter

Roter det valgte objektet.

Speil

Speil det valgte objektet horisontalt eller vertikalt.

Gjør om

Innstillinger for konvertering av det valgte objektet.

Align Objects

Justerer valgte objekter i forhold til hverandre.

Ordne

Endrer stablingsrekkefølgen for et valgt objekt.

Gruppe

Grupper holder sammen valgte objekter, slik at de kan flyttes eller formateres som ett objekt.

Supporter oss!