Format

Inneholder kommandoer for å endre utformingen av og innhold i dokumentet.

Tekst

Åpner en undermeny der du kan velge kommandoer for tekstformatering.

Avstand

Åpner en undermeny der du kan velge kommandoer for tekstavstand.

Align

Opens a submenu where you can align text and objects.

Lists

Opens a submenu where you can modify the structure of numbered and bulleted paragraphs.

Clear Direct Formatting

Removes direct formatting from the selection.

Tegn

Endre skrifta og skriftformateringen til tegnene.

Avsnitt

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Punkter og nummerering

Adds numbering or bullets to the current paragraph, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Object and Shape

Flytt, roter, endre størrelse på eller forskyv det valgte objektet.

Linje

Angi egenskapene for en valgt linje.

Område

Angi hva objektene skal fylles med.

Tekst

Velg utseende og forankringsegenskapene for tekst i den valgte tegninga eller tekstobjektet.

Interaksjon

Angi hvordan det valgte objektet oppfører seg når du trykker på det under en lysbildeframvisning.

Navn

Gir et navn til det valgte objektet, slik at du raskt kan finne det i dokumentstrukturen.

Beskrivelse

Gir en tittel og en beskrivelse til det valgte objektet. Disse er tilgjengelige for tilgjengelighetsverktøy og som alternative tagger når du eksporterer dokumentet.

Lysbildeutforming

ViserTilgjengelige Hovedlysbildedialogen, der du kan velge et utformingsskjema for det aktive lysbildet. Eventuelle objekter i lysbildedesignen settes inn bak objekter i gjeldende lysbilde.

Lysbildeoppsett

Åpner en undermeny med lysbildeutforminger.

Gruppe

Grupper holder sammen valgte objekter, slik at de kan flyttes eller formateres som ett objekt.

Supporter oss!