Format

Inneholder kommandoer for å endre utformingen av og innhold i dokumentet.

Tekst

Åpner en undermeny der du kan velge tekstformateringskommandoer.

Avstand

Åpner en undermeny der du kan velge kommandoer for tekstavstand.

Juster Tekst

Angi justeringsalternativene for gjeldende tekstavsnitt i containeren.

Lister

Åpner en undermeny der du kan endre formateringen av listeavsnitt.

Fjern direkte formatering

Fjerner direkte formatering fra utvalget.

Stiler

Viser kommandoer for å redigere, oppdatere, skape og administrere stiler.

Tegn

Endre skrifta og skriftformateringen til tegnene.

Avsnitt

Endre formatet til gjeldende avsnitt, for eksempel innrykk og justering.

Punkter og nummerering

Annonser nummerering eller punkttegn til gjeldende avsnitt eller til valgte avsnitt, og lar deg redigere formatet til nummereringen eller punktene.

Tabell

Viser kommandoer for å formatere, redigere og slette en tabell og dens elementer.

Bilde

Viser kommandoer for å beskjære, redigere og administrere bilder.

Tekstboks og former

Åpner en undermeny for å redigere egenskapene til den valgte tekstboksen eller formen.

Skygge

Legg til en skygge til det valgte tegneobjektet, og definer egenskapene til skyggen.

Interaksjon

Angi hvordan det valgte objektet oppfører seg når du trykker på det under en lysbildeframvisning.

Navn

Gir et navn til det valgte objektet, slik at du raskt kan finne det i dokumentstrukturen.

Alternativ tekst

Tilordner en tekst og en alt tekst til det valgte objektet. Disse tekstene er tilgjengelige som alternative tagger i dokumentet ditt for bruk av tilgjengelighetsverktøy. De er også tilgjengelige som koder for bilder når du eksporterer dokumentet.

Fordel utvalg

Fordeler tre eller flere valgte objekter jevnt langs den horisontale aksen eller den vertikale aksen. Du kan også fordele avstanden mellom objekter jevnt.

Roter

Roter det valgte objektet.

Speil

Speil det valgte objektet horisontalt eller vertikalt.

Gjør om

Innstillinger for konvertering av det valgte objektet.

Juster objekter

Justerer valgte objekter i forhold til hverandre.

Ordne

Endrer stablingsrekkefølgen for et valgt objekt.

Gruppe

Grupper holder sammen valgte objekter, slik at de kan flyttes eller formateres som ett objekt.

Supporter oss!