Rediger

Denne menyen inneholder funksjoner du kan bruke til å endre innholdet i det gjeldende dokumentet.

Angre

Reverserer den siste kommandoen eller den siste oppføringen du skrev. For å velge kommandoen du vil reversere, klikk på pilen ved siden av Angre-ikonet på Standard-linjen.

Gjenopprett

Reverserer handlingen til den siste Angre-kommandoen. For å velge Angre-trinnet du vil reversere, klikk på pilen ved siden av Gjør om-ikonet på Standard-linjen.

Gjenta

Gjentar den siste handlinga. Denne kommandoen er tilgjengelig i Writer og Calc

Klipp ut

Fjern den valgte teksten/visningen og kopier den til utklippstavlen.

Kopier

Kopier den valgte teksten/visningen til utklippstavlen.

Lim inn

Setter inn innholdet på utklippstavlen der markøren befinner seg, og erstatter all valgt tekst eller objekter.

Lim inn spesialmeny

Setter inn innholdet på utklippstavlen i gjeldende fil i et format du kan spesifisere.

Søk

Veksle synligheten til Finn-verktøylinjen for å søke etter tekst eller navigere i et dokument etter element.

Merk alt

Velger hele innholdet i gjeldende fil, ramme eller tekstobjekt.

Finn og erstatt

Finner eller erstatter tekst eller formater i gjeldende dokument.

Duplikat

Lag en eller flere kopier av det valgte objektet.

Punkter

Slår modusen for Rediger punkter på eller av.

Festepunkter

Slår modusen Rediger Festepunkter på og av.

Dialogvinduet Hyperlenke

Åpner en dialogboks som lar deg redigere hyperlenker.

Felter

Endrer egenskapene på et innsatt felt.

Slett lysbilde

Slett gjeldende lysbilde eller side.

Lenker

Du kan endre eller bryte hver lenke til eksterne filer i gjeldende dokument. Du kan også oppdatere innholdet i gjeldende fil til den sist lagrede versjonen av koblet ekstern fil. Denne kommandoen gjelder ikke for hyperklenker, og er ikke tilgjengelig hvis gjeldende dokument ikke inneholder lenker til andre filer.

Objekt

Lar deg redigere et valgt OLE-objekt som du satte inn fra undermenyen Sett inn - OLE Objekt.

Supporter oss!