Rediger

Denne menyen inneholder funksjoner du kan bruke til å endre innholdet i det gjeldende dokumentet.

Angre

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

Gjenopprett

Reverses the action of the last Undo command. To select the Undo step that you want to reverse, click the arrow next to the Redo icon on the Standard bar.

Gjenta

Gjentar den siste handlinga. Denne kommandoen er tilgjengelig i Writer og Calc

Klipp ut

Fjern den valgte teksten/visningen og kopier den til utklippstavlen.

Kopier

Kopier den valgte teksten/visningen til utklippstavlen.

Lim inn

Inserts the contents of the clipboard at the location of the cursor, and replaces any selected text or objects.

Paste Special

Inserts the contents of the clipboard into the current file in a format that you can specify.

Søk

Toggle the visibility of the Find toolbar to search for text or navigate a document by element.

Merk alt

Selects the entire content of the current file, frame, or text object.

Søk og erstatt

Finds or replaces text or formats in the current document.

Lag kopi

Lag en eller flere kopier av det valgte objektet.

Punkter

Slår modusen for Rediger punkter på eller av.

Festepunkter

Slår modusen for Rediger festepunkter på eller av.

Dialogvinduet Hyperlenke

Åpner et dialogvindu der du kan skape og redigere hyperlenker.

Felter

Endrer egenskapene på et innsatt felt.

Slett lysbilde

Slett gjeldende lysbilde eller side.

Lenker

You can change or remove each link to external files in the current document. You can also update the content of the current file to the most recently saved version of linked external file. This command does not apply to hyperlinks, and is not available if the current document does not contain links to other files.

Objekt

Lets you edit a selected object in your file that you inserted with the Insert - Object command.

Supporter oss!