Innstillinger-linjen

Velg Vis → Verktøylinjer → Innstillinger for å vise verktøylinjen Innstillinger.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Vis - Verktøylinjer - Alternativer.


Rotasjonsmodus etter at du har klikket på objektet

Endre oppførselen til museklikkene slik at rotasjonshåndtak kommer opp etter at du har trykket på et objekt og så trykker på det igjen. Dra i et håndtak for å rotere objektet i den retningen du vil.

Ikon

Rotasjonsmodus etter at du har klikket på objektet

Vis Rutenett

Aktiverer eller deaktiverer rutenettet.

Ikon vis rutenett

Vis rutenett

Vis festelinjer

Vis eller skjul festelinjer slik at du kan plassere objekter i lysbildet. For å fjerne en festelinje, dra den ut av lysbildet.

Ikon

Vis festelinjer

Hjelpelinjer ved flytting

Spesifiserer om hjelpelinjer skal vises når et objekt flyttes.

Ikon Hjelpelinjer under flytting

Hjelpelinjer under flytting

Fest til rutenettet

Angir om du vil flytte rammer, tegningselementer og kontroller bare mellom gridpunkter. For å endre statusen til snappegrep bare for den gjeldende handlingen, dra et objekt mens du holder nede .

Ikon Fest til rutenett

Fest til rutenett

Fest til festelinjer

Snapper kanten av et flyttet objekt til nærmeste snap-guide når du slipper musen.

Ikon

Fest til festeguidene

Fest til sidemarger

Angir om konturen til det grafiske objektet skal justeres til nærmeste sidemarg.

Ikon Fest til Side Marginer

Fest til sidemarger

Fest til objektkant

Angir om konturen til grafikkobjektet skal justeres etter grensen til nærmeste grafikkobjekt.

Ikon Fest til Objektgrenser

Fest til objektkant

Fest til objektpunkter

Angir om konturen til grafikkobjektet skal justeres etter punktene til nærmeste grafikkobjekt.

Ikon Fest til Objektpunkt

Fest til objektpunkter

Tillat hurtigredigering

Hvis aktivert, kan du redigere tekst umiddelbart etter at du har klikket på et tekstobjekt. Hvis deaktivert, må du dobbeltklikke for å redigere tekst.

Ikon Tillat hurtig redigering

Tillat hurtigredigering

Merk bare tekstområdet

Angir om en tekstboks skal velges ved å klikke på teksten.

Ikon Velg kun Tekstområde Only

Merk bare tekstområdet

Dobbeltklikk for å legge til tekst

Endre oppførselen til musetrykk slik at du kan dobbelttrykke et objekt for å legge til eller redigere tekst.

Ikon

Dobbeltklikk for å legge til tekst

Endre objekt med egenskaper

Hvis dette ikonet er slått på i Innstillinger-linjen blir objekter vist med egenskapene sine, men med 50% gjennomsiktighet når du tegner dem. Hvis dette ikonet ikke er slått på vil bare en kontur av objektet vises når du tegner, mens objektet vises med alle egenskapene når du slipper museknappen.

Ikon

Endre objekt med egenskaper

Gå ut av alle grupper

Gå ut av alle grupper og tilbake til vanlig visning.

Ikon Gå ut av alle Grupper

Gå ut av alle grupper

Supporter oss!