Tegnelinjen

VerktÞylinjen Tegning inneholder ofte brukte redigeringverktÞy. Klikk pÄ pilen siden av en knapp for Ä Äpne verktÞylinjen som inneholder flere kommandoer.

VerktÞylinjen «Tegning» kan ogsÄ vises i et tekstdokument eller regneark. De synlige knappene kan vÊre forskjellige avhengig av hvilken dokumenttype som vises.

Velg

Bruk Velg pÄ tegnelinjen og klikk et objekt i det gjeldende lysbildet for Ä merke det.

Hold nede «Shift»-tasten mens du klikker pÄ objektene hvis du vil velge mer enn et objekt av gangen.

Hold nede og klikk objektet for Ä velge et objekt som ligger bak et annet. Du kan velge neste objekt i stabelen ved Ä holde nede og klikke igjen. Hold nede Shift + og klikk for Ä gÄ tilbake til det forrige valgte objektet.

Du kan legge til tekst pÄ et valgt objekt ved Ä dobbeltklikke det og skrive eller lime inn teksten.

Trykk «Esc» eller utenfor det valgte objektet for Ä fjerne en merking.

Med dobbeltklikk kan du bruke et verktÞy til flere oppgaver. Dersom du bare klikker en gang, gÄr verktÞyet tilbake til den forrige oppgaven etter at denne er ferdig.

Valg

GjĂžr det mulig Ă„ velge objekter i dette dokumentet.

Ikon

Velg

Rektangel

Tegner et fylt rektangel der du drar i dokumentet. Klikk hvor som helst i dokumentet for Ä plassere hjÞrnet, og dra til rektangelet har Þnsket stÞrrelse. Hold nede «Shift» mens du drar for Ä tegne et kvadrat.

Ikon

Rektangel

Ellipse

Tegner en fylt ellipse der du drar i dokumentet. Klikk der du vil tegne ellipsen og dra til den har Þnsket stÞrrelse. Hold nede «Shift» mens du drar hvis du vil tegne en sirkel.

Ikon

Ellipse

Tekst

Tegner en tekstboks der du klikker og drar i dokumentet. Klikk hvor som helst i dokumentet, og skriv eller lim inn teksten.

Ikon

Tekst

Kurve

Kurve-ikonet pÄ tegnelinjen Äpner verktÞylinjen for linjer hvor du kan legge linjer og former til i lysbildet.

Ikon

Kurve

Forbindelseslinjer

Ikon

Forbindelseslinje

Åpne verktĂžylinjen for forbindelser. Ved hjelp av den kan du lage forbindelser mellom objektene i lysbildet. En forbindelse bestĂ„r av en linje som binder sammen to objekter. Objektene vil fortsatt henge sammen nĂ„r de flyttes. Hvis du kopierer et objekt med en forbindelse vil ogsĂ„ forbindelsen bli kopiert.

Linjer og piler

Åpner verktĂžylinjen «Pilspisser» som setter inn linjer og pilspisser.

3D-Objekter

Åpner 3D verktĂžylinjja. Objektene er trediomensjonale, med dybde, belysning og refleksjon.Hvert objekt som blir lagt til former en 3D scene. Du kan trykke F3 for Ă„ gĂ„ inn i en scene. For disse 3D objektene kan du Ă„pne 3D effekt dialogen for Ă„ endre egenskapene.

Ikon

3D-objekter

Enkle former

Åpne verktþylinjen for enkle former. Formene kan settes inn som bilder i dokumentet.

Ikon Grunnleggende former

Enkle former

Symbolformer

Åpne verktþylinjen for symbolformer. Fra denne kan du sette ulike symboler inn i dokumentet.

Ikon symbolformer

Symbolformer

Blokkpiler

Åpne verktþylinjen for blokkpiler som kan settes inn som bilder i dokumentet.

Ikon blokkpiler

Blokkpiler

Flytdiagrammer

Åpner verktþylinjen for flytdiagrammersom kan settes inn som bilder i dokumentet.

kon flytskjemaer

Flytdiagram

Snakkebobler

Åpne verktþylinjen for snakkebobler som kan settes inn som bilder i dokumentet.

Ikon forklaringer

Forklaringer

Stjerner

Åpner verktþylinjen for stjerner som kan settes inn som bilder i dokumentet.

Ikon stjerner

Stjerner

Punkter

Her kan du redigere punktene i tegninga.

Festelinjer

Lar deg redigere festepunkter pÄ tegningen.

Skriftformingsgalleri

Åpner dialogvinduet for FontWork der du kan sette inn tekstutforminger som ikke er tilgjengelige i standarformateringen.

Klikk pÄ Fontwork -feltet

Ikon Fontwork

Skriftformingsgalleri

Fra fil

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Ikon bilde

Bilde

Sett inn

Ikon

Sett inn

Roter

Dette verktĂžyet brukes til Ă„ rotere objekter.

Ikon Roter

Roter

Justering

Velg justering for de valgte objektene.

Ikon

Justering

Ordne

Endrer stablingsrekkefĂžlgen for et valgt objekt.

Ikon

Still opp

Ekstrusjon PĂ„/Av

SlÄr 3D-effektene pÄ eller av for de valgte objektene.

Animasjonspanelet

Gi effekter til de valgte objektene.

Ikon

Selvvalgt animasjon

Interaksjon

Angi hvordan det valgte objektet oppfÞrer seg nÄr du trykker pÄ det under en lysbildeframvisning.

 Interaksjonsikon

Interaksjon

Supporter oss!