Tegnelinjen

Verktøylinjen Tegning inneholder ofte brukte redigeringverktøy. Klikk på pilen siden av en knapp for å åpne verktøylinjen som inneholder flere kommandoer.

Verktøylinjen «Tegning» kan også vises i et tekstdokument eller regneark. De synlige knappene kan være forskjellige avhengig av hvilken dokumenttype som vises.

Velg

Bruk Velg på tegnelinjen og klikk et objekt i det gjeldende lysbildet for å merke det.

Hold nede «Shift»-tasten mens du klikker på objektene hvis du vil velge mer enn et objekt av gangen.

Hold nede og klikk objektet for å velge et objekt som ligger bak et annet. Du kan velge neste objekt i stabelen ved å holde nede og klikke igjen. Hold nede Shift + og klikk for å gå tilbake til det forrige valgte objektet.

Du kan legge til tekst på et valgt objekt ved å dobbeltklikke det og skrive eller lime inn teksten.

Trykk «Esc» eller utenfor det valgte objektet for å fjerne en merking.

Med dobbeltklikk kan du bruke et verktøy til flere oppgaver. Dersom du bare klikker en gang, går verktøyet tilbake til den forrige oppgaven etter at denne er ferdig.

Valg

Gjør det mulig å velge objekter i dette dokumentet.

Ikon

Velg

Linjefarge

Angir linjefargen til det valgte objektet.

Ikon Linjefarge

Linjefarge

Fyllfarge

Angir områdefargen for det valgte objektet.

Ikon Område

Område

Linje

Tegner en rett linje. For å begrense linjen til 45 grader, kan du holde «Shift» nede mens du drar.

Ikon Linje

Linje

Rektangel

Tegner et fylt rektangel der du drar i dokumentet. Klikk hvor som helst i dokumentet for å plassere hjørnet, og dra til rektangelet har ønsket størrelse. Hold nede «Shift» mens du drar for å tegne et kvadrat.

Ikon Rektangel

Rektangel

Ellipse

Tegner en fylt ellipse der du drar i dokumentet. Klikk der du vil tegne ellipsen og dra til den har ønsket størrelse. Hold nede «Shift» mens du drar hvis du vil tegne en sirkel.

Ikon Ellipse

Ellipse

Piler

Åpne verktøylinjen Piler hvorfra du kan sette inn rette linjer, linjer med piler og målelinjer på gjeldende lysbilde eller side.

Kurve

Kurve-ikonet på tegnelinjen åpner verktøylinjen for linjer hvor du kan legge linjer og former til i lysbildet.

Ikon Kurve

Kurve

Forbindelseslinjer

Ikon Kobling

Forbindelseslinje

Åpne verktøylinjen for forbindelser. Ved hjelp av den kan du lage forbindelser mellom objektene i lysbildet. En forbindelse består av en linje som binder sammen to objekter. Objektene vil fortsatt henge sammen når de flyttes. Hvis du kopierer et objekt med en forbindelse vil også forbindelsen bli kopiert.

Enkle former

Åpne verktøylinjen for enkle former. Formene kan settes inn som bilder i dokumentet.

Ikon Grunnleggende former

Enkle former

Symbolformer

Åpne verktøylinjen for symbolformer. Fra denne kan du sette ulike symboler inn i dokumentet.

Ikon symbolformer

Symbolformer

Blokkpiler

Åpne verktøylinjen for blokkpiler som kan settes inn som bilder i dokumentet.

Ikon blokkpiler

Blokkpiler

Flytdiagrammer

Åpner verktøylinjen for flytdiagrammersom kan settes inn som bilder i dokumentet.

kon flytskjemaer

Flytdiagram

Snakkebobler

Åpne verktøylinjen for snakkebobler som kan settes inn som bilder i dokumentet.

Ikon forklaringer

Forklaringer

Stjerner

Åpner verktøylinjen for stjerner som kan settes inn som bilder i dokumentet.

Ikon stjerner

Stjerner

3D-Objekter

Åpner 3D-objekter-verktøylinjen. Objektene er tredimensjonale, med dybde, belysning og refleksjon. Hvert innsatt objekt danner til å begynne med en 3D-scene. Du kan trykke F3 for å gå inn i scenen. For disse 3D-objektene kan du åpne dialogboksen 3D-effekter for å redigere egenskapene.

Ikon 3D Objekter

3D-objekter

Roter

Dette verktøyet brukes til å rotere objekter.

Ikon Roter

Roter

Justering

Velg justering for de valgte objektene.

Ikon Justering

Justering

Ordne

Endrer stablingsrekkefølgen for et valgt objekt.

Ordne ikoner

Still opp

Fordel utvalg

Fordeler tre eller flere valgte objekter jevnt langs den horisontale aksen eller den vertikale aksen. Du kan også fordele avstanden mellom objekter jevnt.

Ikon Distribuer

Distribuer

Skygge

Legger til skygge på det valgte objektet. Hvis objektet allerede har en skygge, vil skyggen bli fjernet. Hvis du trykker på denne knappen uten å ha valgt et objekt, vil det neste objektet du tegner få skygge.

Ikon Legg til skygge

Skygge

Beskjær

Klipp eller skaler det valgte bildet. Du kan også tilbakestille bildet til den opprinnelige størrelsen.

Icon Crop

Beskjær

Bildefilter

Denne knappen på bildeverktøylinjen åpner filterlinjen, som lar deg bruke forskjellige filtre på det valgte bildet.

Ikon Filter

Filter

Rediger punkter

Rediger formen på det valgte tegneobjektet.

Icon Toggle Point Edit Mode

Toggle Point Edit Mode

Festelinjer

Lar deg redigere festepunkter på tegningen.

Ikon Rediger Festepunkter

Rediger festepunkter

Ekstrudering på/av

Slår på og av 3D-effektene for de valgte objektene.

Ikon Ekstrudering på/av

Ekstrusjon På/Av

Supporter oss!