Linjaler

Du kan bruke loddrette og vannrette linjaler på venstre og øverste kant av arbeidsområdet i LibreOffice Impress som et hjelpemiddel når du lager lysbilder. Delene av linjalene som lysbildet er innenfor, blir farget hvite.

Tipsikon

Når du velger et objekt, blir dimensjonene til objektet vist på linjalene som grå doble linjer. Du kan få stor nøyaktighet når du endrer størrelse på objekter ved å dra en av de doble linjene til et nytt sted på linjalen.


Når du velger et tekstobjekt på et lysbilde, vil innrykk og tabulatorer bli vist på den vannrette linjalen. Dra og slipp et tabulator- eller innrykkmerke for å endre plasseringen.

Du kan også dra en festelinje fra en linjal som støtte når du skal justere objekter på lysbildet. Bruk musepekeren til å dra en festelinje fra linjalen og inn i lysbildet.

Velg Vis – Linjal for å vise eller skjule linjalene.

Du kan velge måleenhet for en linjal ved å høyreklikke linjalen og velge en måleenhet fra lista.

Du kan endre nullpunktet for linjalene ved å dra skjæringspunktet mellom de to linjalene i hjørnet øverst til venstre, inn i arbeidsområdet. Loddrette og vannrette hjelpelinjer vises. Fortsett å dra til den loddrette og vannrette hjelpelinja er der du vil ha nullpunktet, og slipp. Hvis du vil stille tilbake nullpunktet for linjalene, kan du dobbeltklikke skjæringspunktet.

Dra i overgangen mellom de grå og de hvite feltene på linjalene for å endre lysbildets marger.

Supporter oss!