Statuslinjen

Statuslinjen viser informasjon om dokumentet og om valgte objekter. Du kan dobbeltklikke på noen av elementene i statuslinjen for å åpne et tilhørende dialogvindu.

Gjeldende størrelse

Viser X- og Y-plasseringen til markøren og størrelsen til det valgte objektet.

Skalering

Viser den gjeldende skaleringsfaktoren for sidevisning.

Endret dokument

Hvis endringer i dokumentet ennå ikke er lagret, vises en "*" i dette feltet på Status-linjen. Dette gjelder også nye, ennå ikke lagrede dokumenter.

Gjeldende nivå/lysbilde

Vis det gjeldende lysbildenummeret etterfulgt av det totale antallet lysbilder.

Gjeldende sidestil

Viser gjeldende sidestil. Dobbeltklikk for å redigere stilen, høyreklikk for å velge en annen stil.

Supporter oss!