Statuslinja

Statuslinja viser informasjon om dokumentet og om valgte objekter. Du kan dobbeltklikke på noen av elementene i statuslinja for å åpne et tilhørende dialogvindu.

Gjeldende størrelse

Viser X- og Y-plasseringen til markøren og størrelsen til det valgte objektet.

Skalering

Viser den gjeldende skaleringsfaktoren for sidevisning.

Endret dokument

If changes to the document have not yet been saved, a "*" is displayed in this field on the Status bar. This also applies to new, not yet saved documents.

Gjeldende nivå/lysbilde

Vis det gjeldende lysbildenummeret etterfulgt av det totale antallet lysbilder.

Gjeldende sidestil

Displays the current Page Style. Double-click to edit the style, right-click to select another style.

Supporter oss!