Verktøylinjen for lysbildevisning

Verktøylinjen for Lysbildevisning vises når du åpner Lysbildesortering.

Øv på tidsbruk

Start en lysbildeframvisning med en tidsmåler nederst i venstre hjørne.

Ikon Øvingstider

Øv på tidsbruk

Vis/skjul lysbildet

Skjul det valgte lysbildet slik at det ikke vises i lysbildeframvisningen.

Ikon Skjul lysbilde

Vis/skjul lysbildet

Lysbilder per rad

Skriv inn hvor mange lysbilder du vil vise på hver rad i dialogvinduet for lysbildesortering.

Supporter oss!