Tekstformateringslinjen

Plasser skrivemerket i et tekstobjekt for Ä fÄ fram verktÞylinjen Tekstformatering.

Skriftnavn

Velg en skrifttype fra listen, eller skriv inn navnet pÄ en skrift direkte.

Du kan skrive inn flere skrifter, adskilt med semikolon. Dersom den fĂžrste skriften ikke finnes, prĂžver LibreOffice de neste skriftene i rekkefĂžlge.

Ikon

Skriftnavn

SkriftstĂžrrelse

Lar deg velge ulike skriftstÞrrelser fra denne listen. Du kan ogsÄ oppgi stÞrrelsen manuelt.

Halvfet

Sett den valgte teksten i halvfete typer. Hvis markÞren stÄr i et ord vil hele ordet fÄ halvfet skrift. Hvis den markerte teksten allerede er i halvfete typer sÄ blir denne formateringen fjernet.

Ikon Fet

Halvfet

Kursiv

Sett den valgte teksten i kursiv. Hvis markÞren stÄr i et ord vil hele ordet bli satt i kursiv. Hvis teksten allerede er i kursiv, vil denne formateringen bli fjernet.

Ikon Kursiv

Kursiv

Understreking

Understreker eller fjerner understreking fra den valgte teksten.

Ikon Understreking

Understreking

Skriftfarge

Klikk for Ä bruke gjeldende skriftfarge pÄ de valgte tegnene. Du kan ogsÄ klikke her, og deretter dra et utvalg for Ä endre tekstfargen. Klikk pÄ pilen ved siden av ikonet for Ä Äpne Skriftfarge-verktÞylinjen.

Ikon skriftfarge

Skriftfarge

Venstre

Justerer de(n) valgte avsnittene til containerens venstre marg.

Ikon Venstrejuster

Venstrejustert

Sentrert

Sentrerer det(e) valgte avsnittet pÄ den omkringliggende containeren.

Ikon Sentrert

HĂžyre

Justerer de(n) valgte avsnittene til containerens hĂžyremarg.

Ikon HĂžyrejuster

HĂžyrejustert

Justert

Justerer valgte avsnitt(er) til venstre og hÞyre beholdermarg. Hvis du vil, kan du ogsÄ spesifisere justeringsalternativene for den siste linjen i et avsnitt ved Ä velge Format - Avsnitt - Justering.

Ikon Justert

Blokkjustert

StĂžrre avstand

Trykk pÄØk avstanden til avsnittet over.

Ikon

StĂžrre avstand

Mindre avstand

Trykk pÄ Mindsk avstand for Ä gjÞre avstanden til avsnittet over mindre.

Ikon

Mindre avstand

Bytte pÄ usortert liste

Legg til eller fjern punktmerker i de valgte avsnittene.

Ikon usortert liste

Bytte pÄ usortert liste

Tegn

Endre skrifta og skriftformateringen til tegnene.

Ikon Tegn

Tegn

Avsnitt

Endre formatet til gjeldende avsnitt, for eksempel innrykk og justering.

Ikon Avsnitt

Avsnitt

StÞtte for asiatiske sprÄk

Disse kommandoene kan du kun bruke etter Ă„ ha slĂ„tt pĂ„ stĂžtte for asiatiske sprĂ„k i → SprĂ„kinnstillinger → SprĂ„k.

Tekst fra venstre til hĂžyre

Angi den horisontale tekstretningen.

Ikon Tekstretning fra venstre til hĂžyre

Tekstretning fra venstre til hĂžyre

Tekst ovenfra og ned

Angi den loddrette tekstretningen.

Ikon Tekstretning fra topp til bunn

Tekst ovenfra og ned

Øk fontstÞrrelse

Øker skriftstÞrrelsen pÄ den valgte teksten.

Reuser fontstĂžrrelse

Minsker skriftstÞrrelsen pÄ den valgte teksten.

Supporter oss!