Verktøylinjen for linje og fyll

Verktøylinjen for linje og fyll inneholder funksjoner og valg du kan bruke i gjeldende visning.

note

Uten noe objekt valgt i arbeidsområdet, hvis du angir formattributtene som linjetykkelse, linjefarge, linjestil, områdefyllingstype og områdefyllstil med linje- og fyllingslinjen, brukes linje- og fyllingsinnstillingene på nye former, som direkte formatering, og overstyrer formens standard tegnestilattributter. For å tilbakestille attributtene til linje- og fyllingslinjen til standard tegnestil, fjern markeringen av et objekt i arbeidsområdet og dobbeltklikk på standard tegnestil-oppføringen i stiler-panelet i sidefeltet. Det neste objektet du tegner viser standard tegnestil.


Posisjon og størrelse

Flytt, roter, endre størrelse på eller forskyv det valgte objektet.

Ikon Posisjon og størrelse

Posisjon og størrelse

Juster objekter

Justerer valgte objekter i forhold til hverandre.

Flytt fremst

Flytt det valgte objektet fremst så det ligger foran alle andre objekter.

Ikon Flytt Fremst

Flytt fremst

Flytt framover

Flytt objektet ett nivå opp, nærmere toppen av stabelen.

Ikon Send Forover

Flytt framover

Flytt bakover

Flytt objektet ett nivå ned, nærmere bunnen av stabelen.

Ikon Send Bakover

Flytt bakover

Flytt bakerst

Flytt det valgte objektet bakerst, slik at det ligger bak alle andre objekter.

Ikon Send Bakerst

Flytt bakerst

Foran objekt

Endre den stablede rekkefølgen av objekter ved å flytte det valgte objektet foran et objekt du angir. Plasseringen på skjermen av det valgte objektet endres ikke.

Bak Objekt

Endre stabel-rekkefølgen ved å flytte det valgte objektet bak et annet objekt. Beliggenheten av de valgte objektene endres ikke.

Linjestil

Velg linjestilen du vil bruke.

Ikon Linjestil

Linjestil

Linjetykkelse

Velg tykkelsen for linjen. Du kan legge til en måleenhet. En linjetykkelse på null resulterer i en hårlinje med en tykkelse på én piksel av utgangsmediet.

Ikon Linjetykkelse

Linjetykkelse

Linjefarge

Velg en farge for linjen.

Ikon Linjefarge

Linjefarge

Områdestil/fyll

Velg den fylltypen du vil bruke på tegneobjektet.

Ikon Linjebredde

Områdestil/-fyll

Skygge

Legger til skygge på det valgte objektet. Hvis objektet allerede har en skygge, vil skyggen bli fjernet. Hvis du trykker på denne knappen uten å ha valgt et objekt, vil det neste objektet du tegner få skygge.

Ikon Legg til skygge

Skygge

Pilstil

Åpne verktøylinjen for pilspisser. Bruk symbolet til å velge stil for enden på den valgte linjen.

Ikon Linjeslutt

Pilstil

Vend vertikalt

Vender valgte objekt(er) vertikalt fra topp til bunn.

Vend horisontalt

Vender det eller de valgte objektene horisontalt fra venstre til høyre.

Transformasjoner

Endre formen, retningen eller fyllet i de valgte objektene.

Velg om dialogvinduet for stiler og formatering skal vises eller skjules. I dette vinduet kan du ordne og ta i bruk stiler.

Ikon Stiler

Stiler

Vis Rutenett

Aktiverer eller deaktiverer rutenettet.

Fest til rutenettet

Angir om du vil flytte rammer, tegningselementer og kontroller bare mellom gridpunkter. For å endre statusen til snappegrep bare for den gjeldende handlingen, dra et objekt mens du holder nede .

Hjelpelinjer under flytting

Aktiverer eller deaktiverer visningen av hjelpelinjer når et objekt flyttes.

Supporter oss!