Verktøylinjer

Dette er en oversikt over standardoppsettet til verktøylinjene i LibreOffice.

Standardlinjen

Standardlinjen er tilgjengelig i alle LibreOffice-programmer.

Presentasjon

Generelle kommandoer for lysbilder.

Tegnelinjen

Verktøylinjen Tegning inneholder ofte brukte redigeringverktøy. Klikk på pilen siden av en knapp for å åpne verktøylinjen som inneholder flere kommandoer.

Disposisjonslinjen

I disposisjonsvisning, inneholder disposisjonslinjen redigeringsverktøy som brukes ofte. Trykk på pilen ved siden av en knapp for å åpne en verktøylinje som inneholder flere funksjoner.

Lysbildesorteringslinjen

I visningen Lysbildesortering kan du bruke verktøylinjen for lysbildesortering.

Verktøylinjen for linje og fyll

Verktøylinjen for linje og fyll inneholder funksjoner og valg du kan bruke i gjeldende visning.

Verktøylinjen for lysbildevisning

Verktøylinjen for Lysbildevisning vises når du åpner Lysbildesortering.

Verktøylinje for tabeller

Verktøylinjen for tabeller inneholder funksjonene du trenger for å jobbe med tabeller. Verktøylinjen vises når du flytter skrivemerket inn i en tabell.

Tekstformateringslinjen

Plasser skrivemerket i et tekstobjekt for å få fram verktøylinjen Tekstformatering.

Bildelinje

Bruk Bildelinjen til å angi farge, kontrast og lysstyrke for de valgte bildeobjektene.

Punktredigeringslinjen

Rediger poeng vises når du velger et polygonobjekt og klikker Rediger punkt .

Innstillinger-linjen

Velg Vis → Verktøylinjer → Innstillinger for å vise verktøylinjen Innstillinger.

Fargelinje

Show or hide the Color bar. To modify or change the color table that is displayed, choose Format - Area, and then click on the Colors tab.

Statuslinjen

Statuslinjen viser informasjon om dokumentet og om valgte objekter. Du kan dobbeltklikke på noen av elementene i statuslinjen for å åpne et tilhørende dialogvindu.

3D-Innstillinger

Verktøylinjen 3D-innstillinger kontrollerer egenskapene til valgte 3D-objekter.

Skriftforming

Skriftformingslinjen åpnes når du velger et skriftformingsobjekt.

Sett inn

Legg til objekter, inklusive diagrammer, regneark, og bilder til dokumentet.

Classification Toolbar

The Classification bar contains tools to help secure document handling.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

Supporter oss!