Verktøylinjer

Dette er en oversikt over standardoppsettet til verktøylinjene i LibreOffice.

Standardlinja

Standardlinja er tilgjengelig i alle LibreOffice-programmer.

Presentasjon

Generelle kommandoer for lysbilder.

Tegnelinja

Verktøylinjen Tegning inneholder ofte brukte redigeringverktøy. Klikk på pilen siden av en knapp for å åpne verktøylinjen som inneholder flere kommandoer.

Disposisjonslinja

I disposisjonsvisning, inneholder disposisjonslinjen redigeringsverktøy som brukes ofte. Trykk på pilen ved siden av en knapp for å åpne en verktøylinje som inneholder flere funksjoner.

Lysbildesorteringslinja

I visningen Lysbildesortering kan du bruke verktøylinjen for lysbildesortering.

Verktøylinja for linje og fyll

Verktøylinja for linje og fyll inneholder funksjoner og valg du kan bruke i gjeldende visning.

Verktøylinja for lysbildevisning

Verktøylinja for Lysbildevisning vises når du åpner Lysbildesortering.

Verktøylinje for tabeller

Verktøylinja for tabeller inneholder funksjonene du trenger for å jobbe med tabeller. Verktøylinja vises når du flytter skrivemerket inn i en tabell.

Tekstformateringslinja

Plasser skrivemerket i et tekstobjekt for å få fram verktøylinja Tekstformatering.

Bildelinje

Bruk Bildelinja til å angi farge, kontrast og lysstyrke for de valgte bildeobjektene.

Punktredigeringslinja

Rediger poeng vises når du velger et polygonobjekt og klikker Rediger punkt .

Innstillinger-linja

Velg Vis → Verktøylinjer → Innstillinger for å vise verktøylinja Innstillinger.

Fargelinje

Show or hide the Color bar. To modify or change the color table that is displayed, choose Format - Area, and then click on the Colors tab.

Statuslinja

Statuslinja viser informasjon om dokumentet og om valgte objekter. Du kan dobbeltklikke på noen av elementene i statuslinja for å åpne et tilhørende dialogvindu.

3D-Innstillinger

Verktøylinjen 3D-innstillinger kontrollerer egenskapene til valgte 3D-objekter.

Skriftforming

Skriftformingslinja åpnes når du velger et skriftformingsobjekt.

Klassifikasjonslinje

Klassifikasjonslinjen inneholder verktøy som sikrer håndteringen av dokumentet

Klassifikasjonsverktøylinjen inneholder listebokser som hjelper deg sette sikkerhetsnivå for dokumenteti henhold tilBAFkategoriretningslinjene ogBAILSnivåer. LibreOffice legger til spesialfeltene i dokumentegenskapene(Fil - Egenskaper, Spesialfelt for å lagre klassifikasjonsretningslinjene som metadata for dokumentet.

Gå tilmenyVis->Menylinjerog velgKlassifikasjon

Sett inn

Legg til objekter, inklusive diagrammer, regneark, og bilder til dokumentet.

Supporter oss!