Endre

Inneholder funksjoner du kan bruke til å arbeide med objekter i dokumentet.

Roter

Roterer de valgte objektene.

Speil

Speil det valgte objektet horisontalt eller vertikalt.

Gjør om

Innstillinger for konvertering av det valgte objektet.

Ordne

Endrer stablingsrekkefølgen for et valgt objekt.

Juster objekter

Justerer valgte objekter i forhold til hverandre.

Fordel utvalg

Fordeler tre eller flere valgte objekter jevnt langs den horisontale aksen eller den vertikale aksen. Du kan også fordele avstanden mellom objekter jevnt.

Navn

Gir et navn til det valgte objektet, slik at du raskt kan finne det i dokumentstrukturen.

Grupper

Grupper de objektene du har valgt, slik at de kan behandles som et enkeltobjekt.

Løs opp gruppe

Bryter en gruppe opp i enkeltobjekter.

Gå inn i gruppe

Åpne den valgte gruppen slik at du kan redigere hvert enkelt objekt. Hvis gruppen inneholder undergrupper kan du gjenta denne kommandoen på hver av dem.

Gå ut av gruppe

Avslutt redigeringen av enkeltelementer i et gruppeobjekt.

Kombinér

Sett sammen to eller flere valgte objekter til én figur. I motsetning til gruppering vil et sammensatt objekt ta egenskapene til det laveste objektet i stabelen. Du kan dele opp sammensatte objekter, men de opprinnelige objektegenskapene går tapt.

Del opp

Del opp et sammensatt objekt i individuelle objekter. De resulterende objektene vil ha de samme linje- og fyllegenskapene som det sammensatte objektet.

Figurer

Oppretter en figur ut fra to eller flere markerte objekter.

Koble til

Lag en linje eller Bézier-kurve ved å forbinde to eller flere linjer, Bézier-kurver eller objekter med en linje. Lukkede objekter med fyll blir omgjort til linjer og mister fyllet.

Bryt

Del opp linjer som er satt sammen med Forbind-kommandoen.

Supporter oss!