Sett inn

Denne menyen inneholder funksjoner du kan bruke til å sette inn nye elementer i dokumentet. Du kan for eksempel bruke disse funksjonene til å sette inn bilder, objekter, spesialtegn og andre filer.

Sette inn bilder

Inserts an image into the current document .

Audio or Video

Inserts a video or audio file into your document.

Diagram

Sett inn et diagram

Tabell

Setter inn en ny tabell inn i det gjeldende lysbildet eller siden.

Media

The submenu presents various sources that an image, audio or video can be insert from.

Objekt

Inserts an embedded object into your document, including formulas, 3D models, charts and OLE objects.

Form

Denne undermenyen inneholder vanlige former som linje, sirkel, trekant, kvadrat eller symbolformer som smilefjes, hjerter og blomster som kan settes inn i dokumentet.

Snapp Pounkt/Linje

Sett inn et festepunkt eller en festelinje som du kan bruke for raskt å justere objektene i et lysbilde. Festepunkter og festelinjer vises ikke når et lysbilde blir skrevet ut eller brukt i en framvisning.

Tekstfelt

Tegner en tekstboks med horisontal tekstretning der du drar i dokumentet. Dra en tekstboks til den størrelsen du vil ha, hvor som helst i dokumentet, og skriv eller lim inn teksten. Du kan rotere teksten ved å rotere tekstboksen.

Merknad

Inserts a comment around the selected text, presentation slide, drawing page or at the current spreadsheet cursor position.

Flytende Ramme

Inserts a floating frame into the current document. Floating frames are used in HTML documents to display the contents of another file.

Skriftformingsgalleri

Åpner dialogvinduet for FontWork der du kan sette inn tekstutforminger som ikke er tilgjengelige i standarformateringen.

Hyperlenke

Åpner et dialogvindu der du kan skape og redigere hyperlenker.

Spesialtegn

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Formatting Mark

Opens a submenu to insert special formatting marks like non-breaking space, soft hyphen, and optional break.

Lysbildenummer

Legger til lysbildenummeret eller sidenummeret.

Felter

Viser generelle felter, som du kan sette inn i ditt lysbilde.

Topptekst og bunntekst

Legg til eller endre tekst i plassholderne på toppen og bunnen av lysbilder og tittellysbilder.

Kontrollelement for skjema

Denne undermenyen inneholder kontrollelementer som for eksempel tekstfelt, avkryssingsbokser, valgknapper og listeboks som kan settes inn i dokumentet.

Supporter oss!