Sett inn

Denne menyen inneholder funksjoner du kan bruke til å sette inn nye elementer i dokumentet. Du kan for eksempel bruke disse funksjonene til å sette inn bilder, objekter, spesialtegn og andre filer.

Bilde

Åpner en filvalgsdialog for å sette inn et bilde i gjeldende dokument.

Lyd eller video

Setter inn en video- eller lydfil i dokumentet ditt.

Diagram

Sett inn et diagram

Tabell

Setter inn en ny tabell inn i det gjeldende lysbildet eller siden.

Media

Undermenyen presenterer ulike kilder som et bilde, lyd eller video kan settes inn fra.

OLE Objekt

Setter inn et innebygd eller koblet objekt i dokumentet ditt, inkludert formler, QR-koder og OLE-objekter.

Form

Denne undermenyen inneholder vanlige former som linje, sirkel, trekant, kvadrat eller symbolformer som smilefjes, hjerter og blomster som kan settes inn i dokumentet.

Festepunkt/linje

Sett inn et festepunkt eller en festelinje som du kan bruke for raskt å justere objektene i et lysbilde. Festepunkter og festelinjer vises ikke når et lysbilde blir skrevet ut eller brukt i en framvisning.

Tekstboks

Tegner en tekstboks med horisontal tekstretning der du drar i gjeldende dokument. Dra en tekstboks til den størrelsen du vil ha hvor som helst i dokumentet, og skriv eller lim inn teksten. Roter tekstboksen for å få rotert tekst.

Kommentar

Setter inn en kommentar rundt den valgte teksten, presentasjonslysbildet, tegnesiden eller ved gjeldende regnearkmarkørposisjon.

Flytende Ramme

Setter inn en flytende ramme i gjeldende dokument. Flytende rammer brukes i HTML-dokumenter for å vise innholdet i en annen fil.

Skriftformingsgalleri

Åpner dialogvinduet for FontWork der du kan sette inn tekstutforminger som ikke er tilgjengelige i standarformateringen.

Hyperlenke

Åpner en dialogboks som lar deg redigere hyperlenker.

Spesialtegn

Lar en bruker sette inn tegn fra utvalget av symboler som finnes i de installerte skriftene.

Formateringsmerke

Opens a submenu to insert special formatting marks like no-break space, soft hyphen, and zero-width space.

Lysbildenummer

Legger til lysbildenummeret eller sidenummeret.

Felter

Viser generelle felter, som du kan sette inn i ditt lysbilde.

Topptekst og bunntekst

Legg til eller endre tekst i plassholderne på toppen og bunnen av lysbilder og tittellysbilder.

Kontrollelement for skjema

Denne undermenyen inneholder kontrollelementer som for eksempel tekstfelt, avkryssingsbokser, valgknapper og listeboks som kan settes inn i dokumentet.

Supporter oss!