Menyer

Denne delen viser hjelpeemnene for menyer og dialogvinduer.

Merknadsikon

Vinduet som inneholder dokumentet du vil arbeide med, må være valgt for at du skal kunne bruke menyvalgene. Du må også velge et objekt i dokumentet før du kan bruke menyvalgene som hører til det objektet.


Advarselsikon

Menyene endrer seg med sammenhengen, slik at menyvalgene passer til det du arbeider med. Hvis markøren står i tekst, kan du bruke alle menyvalgene for tekstredigering. Hvis du har merket et bilde i et dokument, vises alle menyvalgene som kan brukes til bilderedigering.


Fil

Disse kommandoene gjelder for gjeldende dokument, opprett et dokument, åpne et eksisterende dokument eller lukk programmet.

Rediger

Denne menyen inneholder funksjoner du kan bruke til å endre innholdet i det gjeldende dokumentet.

Vis

Denne menyen inneholder kommandoer for å kontrollere visningen av dokumentet på skjermen, endre brukergrensesnittet og få tilgang til sidepanelene.

Sett inn

Denne menyen inneholder funksjoner du kan bruke til å sette inn nye elementer i dokumentet. Du kan for eksempel bruke disse funksjonene til å sette inn bilder, objekter, spesialtegn og andre filer.

Format

Inneholder kommandoer for å endre utformingen av og innhold i dokumentet.

Lysbilde

Denne menyen blir brukt for å styre håndteringh og navigasjon

Lysbildeframvisning

Inneholder funksjoner og valg for lysbildeframvisning.

Verktøy

Vindu

Inneholder funksjoner du kan bruke til å endre og vise dokumentvinduer.

Hjelp

Med «Hjelp»-menyen kan du starte og bla i hjelpesystemet for LibreOffice.

Supporter oss!