Omgjøring av teksttegn til tegneobjekter

Du kan gjøre om teksttegn til kurver som du kan redigere og endre størrelse på, akkurat som du ville gjort med ethvert tegneobjekt. Når du gjør om tekst til et tegneobjekt, kan du ikke lenger redigere innholdet til teksten.

For å gjøre om tekst til et tegneobjekt:

  1. Velg den teksten som du vil gjøre om, og gjør en av følgende:

    I LibreOffice Draw, velg Endre → Gjør om → Til kurve.

    I LibreOffice Impress, høyreklikk på objektet, og velg så Gjør om → Til kurve.

  2. Hvis din tekst inneholder mer enn ett tegn, vil den omgjorte teksten bli et gruppert objekt. Dobbeltklikk på gruppen for å redigere enkelte objekter. Trykk Esc når du er ferdig.

  3. Trykk nå på Punkter-ikonet på verktøylinjen Tegning. Trykk på objektet. Du kan se alle objektets bézierpunkter. På verktøylinjen Rediger punkter kan du finne et utvalg av forskjellige for å redigere, sette inn og slette punkter.

Supporter oss!